سال گذشته زمانی که کنسول نسل هشتمی PlayStation 4 عرضه شد، کنترلر این کنسول که DualShock 4 نام دارد به موجب ارتقاهایی که نسبت به کنترلرهای نسل قبل یافته بود مورد تمجید کاربران قرار گرفت و بسیاری را بر آن داشت تا از DS4 به جای کنترلرهای کنسول های Xbox One یا Xbox 360 برای […]