در حالی که  Dragon Age: Inquisition در خود محتوایی به اندازه ی چند عنوان را گنجانده است و شما می توانید چندین Order: 1886 را با Dragon Age: Inquisition پر کنید،  اما Bioware دست از انتشار DLC برای این بازی بر نمی دارد و در نظر دارد برای برنده ی جایزه ی “بازی سال” محتویات جدیدی منتشر کند. در ادامه ی […]