پس از اینکه چند روز پیش در میان بهت همگان، عنوان Dark Souls 3 رونمایی شد، حال کانال یوتیوب The Know، توانسته به اولین اطلاعات و تصاویر از این عنوان دست یابد و آن را در اختیار طرفداران پر شمار این عنوان و مشتاقان آن قرار دهد. این اطلاعات نشان می دهد که Dark Souls […]