پس از اخبار و شایعات بسیارى که درباره ی نسخه ى بازسازی شده ى سرى Batman در فضاى مجازى پخش شده بود، حال شواهد تازه ى دیگرى به این موضوع که Warner Bros قصد بازسازى دو عنوان Arkham Asylum و Arkham City را برای کنسول هاى نسل هشتمى PS4 و Xbox One دارد، اشاره می […]