اگر به یاد داشته باشید در کدهای سایت رسمى Fallout 4 نوشته شده بود که نسخه ى نسل هفتمى بازى در حال ساخت می باشد. حال با وجود کدهاى سایت، یکی از مدیران Bethesda اعلام کرده است که Fallout 4 براى کنسول هاى هفتمى در دست ساخت نیست. دلیل آن؟ در ادامه براى جواب این […]