آن طور که به نظر می رسد سوء تفاهم های پیش آمده تمامی ندارند! مدتی است مدام نام آقای Kojima از روی کاور ها و عکس های هنری سری Metal Gear Solid برداشته و باز، بازگردانده می شود. طی جدیدترین خبر یه دست رسیده، اعلام شده است که نام Hideo Kojima از روی کاور Metal Gear Solid V: […]