با توجه به جدیدترین اطلاعاتِ در دست، پچ روز اول عنوان Borderlands: The Handsome Collection حجمی سنگین خواهد داشت. دروغ نیست اگر بگوییم که پچ روز اول بازی ها کم کم دارند حجمی معادل خود بازی ها پیدا می کنند! اطلاعات حاکی از آن است که حجم پچ روز اول Borderlands: The Handsome Collection بر روی کنسول PlayStation […]