آیا Call of Duty: Black Ops 3 بیشتر شبیه Titanfall است یا برادر کوچک ترش، Advanced Warfare، ؟ یا این سیستم جدید متخصص چیست و از کجا آمده است؟ این ها سوالاتى مى باشد که بسیارى از ما پس از انتشار اطلاعات و تریلر جدید BO3 در سر خود می پروراندیم. اما دیگر نگران نباشید؛ زیرا ما به […]