عنوان Until Dawn، عنوانی در سبک ترس است که قرار است به زودی و به صورت انحصاری برای کنسول PS4 عرضه شود؛ به تازگی تصاویر جدیدی از این عنوانِ انحصاریِ PS4 منتشر شده اند که شخصیت های بازی را به رخ می کشند. در این تصاویر، ترس در وجود این شخصیت ها، به خوبی احساس می […]