بازی آزاد صندلی داغ قسمت اول – محمد طالبیان

صندلی داغ آیتم تازه ایست از گروه تصویری گیم ایمگ. در این آیتم جدید سعی خواهد شد که بزرگان و دست اندرکاران مهم و شاغل در صنعت بازی سازی کشور را روی صندلی داغ بنشانیم و با آنها را در بسیاری از مسائل به چالش بکشیم. در صندلی داغ در مبحث برای همه نوع سوالی باز است و تا آنجا که حریم خصوصی افراد دچار خللی نشود از آنها سوالاتی خواهد شد. پر واضح است که بسیاری از سوالات را نمی‌توان پرسید و یا نمی‌توان مطرح کرد حتی در پشت دوربین، چرا که صندلی داغ مرتبط با دنیای گیم و گیم است. با این حال سعی خواهد شد که هر هفته یکی از افراد مطرح در صنعت گیم را چه بازی ساز و چه گیمر و چه منتقد را روی صندلی داغ بنشانیم.

در شماره اول از صندلی داغ به سراغ محمد طالبیان یکی از نویسندگان و منتقدان برتر ایران در مبحث گیم رفته ایم و گفتگویی صمیمانه و جالب و شاد را با ایشان داشتیم. محمد طالبیان متولد فروردین ماه ۱۳۶۹ تهران است و در حال حاضر در روزنامه هفت صبح مشغول فعالیت است. این شما و این قسمت اول صندلی داغ.

صندلی داغ قسمت اول – محمد طالبیان

sd صندلی داغ قسمت اول   محمد طالبیان

108MB

hd صندلی داغ قسمت اول   محمد طالبیان

317MB

hotseat whosnext صندلی داغ قسمت اول   محمد طالبیان

نوشته صندلی داغ قسمت اول – محمد طالبیان اولین بار در Game emaG پدیدار شد.