در این بازی شما باید به عموقناد کمک کنید تا به مشتری هایش نان دهد! این بازی شباهت هایی به گیم هایی مثل کندی کراش (Candy Crush) دارد و باید در طول بازی، نان های شبیه به هم را سه تایی کنار هم قرار دهید تا مشتری ها، آن ها را بگیرند و شما هم امتیاز به دست […]