با توجه به بیانیه ی ناشر، Nordic Games شرکت سوئیسی که حقوق بازی Red Faction ،Darksiders و مستقلات دیگری را در سال ۲۰۱۳ از THQ خریداری کرده است اکنون مالک برند Men of Valor می باشد. Men of Valor شوتر شخص اول سال ۲۰۰۴ می باشد که در طی جنگ ویتنام به وقوع می پیوندد. […]