The Last of US از آن دسته ‎بازی‎هایی بود که به ما نشان داد ناتی داگ تا چه حد می‎تواند یک داستان را خوب روایت کند و چقدر ماهرانه می تواند در خلق روابط بین یک کودک و حامی اش توانا باشد. این داستانِ قوی سبب شد که The Last of Us خود را از […]