اکثر کاربران اینترنتی با کد امنیتی CAPTCHA مواجه شده و با آن سرو کار داشته اند. این کد که برای شناسایی و تشخیص بات از انسان مورد استفاده قرار می گیرد، اکنون نیز توسط Valve و برروی شبکه استیم وصل شده است. با ما در ادامه مطلب همراه باشید. کد امنیتی CAPTCHA به عنوان یکی […]