اولین تیزر Call of Duty: Infinite Warfare منتشر شد؛ “دشمنت را بشناس!”

http://www.dsogaming.com/wp-content/uploads/2016/04/dasdasdsds-672x372.jpg

لحظاتی قبل یک تیزر کوتاه منتشر شد که به نظر می رسد مربوط به قسمت جدید سری Call of Duty باشد. به گزارش و به نقل از ، این تیزر به معرفی دشمنانی که قرار است در Call of Duty: Infinite Warfare با آنها مواجه شویم پرداخته است.

____________

اولین تیزر Call of Duty: Infinite Warfare منتشر شد؛ “دشمنت را بشناس!”

(image)

لحظاتی قبل یک تیزر کوتاه منتشر شد که به نظر می رسد مربوط به قسمت جدید سری Call of Duty باشد. به گزارش و به نقل از ، این تیزر به معرفی دشمنانی که قرار است در Call of Duty: Infinite Warfare با آنها مواجه شویم پرداخته است.

____________

اولین تیزر Call of Duty: Infinite Warfare منتشر شد؛ “دشمنت را بشناس!”