تا به حال شده است که با خود بگویید یک بازی به قدری تشکیلات و اسلحه دارد که آدم نمی داند چطور از همگی آنها استفاده کند؟ اگر نه بایستی بگوییم که بازی Battlefield Hardline قرار است دقیقا همین مسئله را تداعی کند و شما شاهد دریایی از تشکیلات مختلف درون بازی خواهید بود. برای اطلاعات […]