Android Wear v2.0.0.137106828.gms دانلود برنامه ویجت های پوشیدنی اندروید

android-wear-logo

برنامه ساعت های هوشمند Android Wear امروزه ساعت های هوشمند نسبت به روزهای ابتدایی که معرفی شدند دارای قابلیت های بیشتر و از طرفی طرفداران بیشتری هستند. بسیاری از کاربران از ساعت های هوشمند استفاده می کنند. اگر شما هم دارای ساعت هوشمند هستید و به دنبال برنامه ای جهت کنترل آن با گوشی تان […]

******************

Android Wear v2.0.0.137106828.gms دانلود برنامه ویجت های پوشیدنی اندروید

(image)

برنامه ساعت های هوشمند Android Wear امروزه ساعت های هوشمند نسبت به روزهای ابتدایی که معرفی شدند دارای قابلیت های بیشتر و از طرفی طرفداران بیشتری هستند. بسیاری از کاربران از ساعت های هوشمند استفاده می کنند. اگر شما هم دارای ساعت هوشمند هستید و به دنبال برنامه ای جهت کنترل آن با گوشی تان […]

******************

(image)
Android Wear v2.0.0.137106828.gms دانلود برنامه ویجت های پوشیدنی اندروید