AdAway v3.1.2 دانلود برنامه بلاک کردن تبلیغات مزاحم در برنامه های اندروید

adaway

حذف تبلیغات در برنامه ها و بازی های رایگان آندروید و وب سایت ها AdAway v1.34 شاید شما هم به این مشکل برخورده باشید که در نرم افزار رایگانی که از مارکت و یا از اینترنت دانلود کرده اید تبلیغاتی مزاحم وجود دارد.

******************

AdAway v3.1.2 دانلود برنامه بلاک کردن تبلیغات مزاحم در برنامه های اندروید

(image)

حذف تبلیغات در برنامه ها و بازی های رایگان آندروید و وب سایت ها AdAway v1.34 شاید شما هم به این مشکل برخورده باشید که در نرم افزار رایگانی که از مارکت و یا از اینترنت دانلود کرده اید تبلیغاتی مزاحم وجود دارد.

******************

(image)
AdAway v3.1.2 دانلود برنامه بلاک کردن تبلیغات مزاحم در برنامه های اندروید