83 جهش ژنتیکی نادر روی قد انسان تاثیر می گذارد

تا به حال شده فکر کنید چه عواملی جز ژنتیک پدر و مادرتان یا نحوه تغذیه در دوران رشد روی بلندی یا کوتاهی قد شما تاثیر گذاشته؟ دنیای درون سلول ها بسیار پیچیده تر از مجموع قد پدر و مادر تقسیم بر دو است و بی شمار عامل روی به ارث رسیدن صفات نقش دارند.

پژوهشگران اخیرا 83 مدل جهش ژنتیکی مختلف شناسایی کرده اند که برخی از آن ها به ندرت رخ می دهند و برخی دیگر نیز روی تغییراتی یکی-دو میلی متری الی 2 سانتی متری تاثیر گذارند.

طی سال های اخیر، تا 700 تنوع ژنتیکی مختلف مرتبط با قد به دست آمده که این تعداد به انواع رایج آن نسبت داده می شود. جول هیرشهورن، متخصص ژنتیک دانشگاه MIT می گوید ما این را می دانیم که قد وابسته به چندین ژن مختلف است و از قرن 17 تا به امروز انسان ها برای این ژن ها بررسی شده اند.

تیم هیرشهورن در دانشگاه MIT ماده ژنتیک 700 هزار انسان از چندین کشور مختلف را بررسی کرده تا به نتایج مورد نظر برسند. زنجیره آمینو اسیدی حاصل از رونویسی و ترجمه، پروتئینی است که می تواند نقش های متعددی ایفا کند.

تغییر یکی از آمینو اسیدهای موجود در این پروتئین می تواند ساختار آن را دستخوش تغییراتی کرده و عملکرد آن را متفاوت سازد. هیرشهورن می گوید که آن ها قصد دارند برای قدم بعدی، آزمایش خود را روی 2 میلیون انسان انجام دهند و در نتیجه این اتفاق قطعا تنوع بیشتری از این ژن ها و صفات را پیدا خواهند کرد.

The post appeared first on .

83 جهش ژنتیکی نادر روی قد انسان تاثیر می گذارد