19 آیفون به ارزش 13 هزار دلار از یک فروشگاه اپل به سرقت رفت

چهارشنبه گذشته، گروهی متشکل از هفت نفر کلاه به سر و با پوشش سویشرت وارد یکی از فروشگاه های فیزیکی اپل در منطقه ناتیک ماساچوست شده و با سرقت 19 عدد آیفون به ارزش 13 هزار دلار، متواری گردیدند.

به گزارش پلیس ناتیک، این هفت نفر با آرامش وارد فروشگاه شده و با احاطه کردن چند میز، سیستم های ضد سرقت محل را غیر فعال کرده و با نظم خاصی به سرقت آیفون های حاضر پرداختند. بر اساس ویدیوی به دست آمده این افراد متشکل از چند پسر و دختر نوجوان بوده که گویا با تمام نقاط و نکات فروشگاه مورد بحث آشنا بوده اند.

پلیس در حال حاضر اتفاق پیش آمده را تحت بررسی داشته و معتقد است این حادثه احتمالاً با قضیه سرقت هفته ی گذشته شهر هینگهام ارتباط دارد.

اپل در ماه های گذشته دچار مجموعه ای از حملات و دزدی های زنجیره ای شده و آیفون های متعددی را از دست داده است. قبل از این، مجموعه ای از سارقین در لباس مبدل کارمندان اپل توانستند با مراجعه به یکی از فروشگاه های شهر نیویورک، 19 آیفون مختلف را بربایند.

گفتنی است کمپانی امریکایی اپل در تصمیم گرفته از سیستم های ضدسرقت سنتی و اتصال محصولات به میز فاصله گرفته و قصد دارد مکانیزم های امنیتی جدیدی را وارد تلفن های هوشمند خود بسازد. این تصمیم علاوه بر حذف کامل امکان استفاده از موبایل سرقت شده، فضای مناسب تری را برای مشتریان به ارمغان می آورد.

در ادامه ویدیوی منتشر شده توسط پلیس از لحظه سرقت را مشاهده کنید:

The post appeared first on .

19 آیفون به ارزش 13 هزار دلار از یک فروشگاه اپل به سرقت رفت

چهارشنبه گذشته، گروهی متشکل از هفت نفر کلاه به سر و با پوشش سویشرت وارد یکی از فروشگاه های فیزیکی اپل در منطقه ناتیک ماساچوست شده و با سرقت 19 عدد آیفون به ارزش 13 هزار دلار، متواری گردیدند.

به گزارش پلیس ناتیک، این هفت نفر با آرامش وارد فروشگاه شده و با احاطه کردن چند میز، سیستم های ضد سرقت محل را غیر فعال کرده و با نظم خاصی به سرقت آیفون های حاضر پرداختند. بر اساس ویدیوی به دست آمده این افراد متشکل از چند پسر و دختر نوجوان بوده که گویا با تمام نقاط و نکات فروشگاه مورد بحث آشنا بوده اند.

پلیس در حال حاضر اتفاق پیش آمده را تحت بررسی داشته و معتقد است این حادثه احتمالاً با قضیه سرقت هفته ی گذشته شهر هینگهام ارتباط دارد.

اپل در ماه های گذشته دچار مجموعه ای از حملات و دزدی های زنجیره ای شده و آیفون های متعددی را از دست داده است. قبل از این، مجموعه ای از سارقین در لباس مبدل کارمندان اپل توانستند با مراجعه به یکی از فروشگاه های شهر نیویورک، 19 آیفون مختلف را بربایند.

گفتنی است کمپانی امریکایی اپل در تصمیم گرفته از سیستم های ضدسرقت سنتی و اتصال محصولات به میز فاصله گرفته و قصد دارد مکانیزم های امنیتی جدیدی را وارد تلفن های هوشمند خود بسازد. این تصمیم علاوه بر حذف کامل امکان استفاده از موبایل سرقت شده، فضای مناسب تری را برای مشتریان به ارمغان می آورد.

در ادامه ویدیوی منتشر شده توسط پلیس از لحظه سرقت را مشاهده کنید:

The post appeared first on .

19 آیفون به ارزش 13 هزار دلار از یک فروشگاه اپل به سرقت رفت