15 دقیقه گیم پلی ابتدای Homefront: The Revolution

چند روز از عرضه رسمی بازی Homefront: The Revolution بیشتر نمی گذرد و بازخوردهای بسیار ضعیفی که از این بازی دیده شد نشان داد که این بازی متاسفانه ایده ای به هدر رفته و یک بازی بسیار ضعیف است. و نویسنده نقد به خوبی از ایرادات بازی که در همه بخشها قابل رویت بود سخن گفت. ضعف در داستان، گیم پلی، موسیقی و صدا گذاری و گرافیک بازی انقدر زیاد بوده که است. شاید بسیاری از گیمرها به جز دیدن خود بازی این نمرات را سخت گیرانه حساب کنند و به همین منظور 15 دقیقه ابتدای بازی را ما برای شما کپچر کرده ایم و در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید. دقت داشته باشید که افت فریم بازی باعث سردرد بسیاری از شما دوستان خواهد شد.

15 دقیقه گیم پلی ابتدای Homefront: The Revolution

237MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

15 دقیقه گیم پلی ابتدای Homefront: The Revolution

چند روز از عرضه رسمی بازی Homefront: The Revolution بیشتر نمی گذرد و بازخوردهای بسیار ضعیفی که از این بازی دیده شد نشان داد که این بازی متاسفانه ایده ای به هدر رفته و یک بازی بسیار ضعیف است. و نویسنده نقد به خوبی از ایرادات بازی که در همه بخشها قابل رویت بود سخن گفت. ضعف در داستان، گیم پلی، موسیقی و صدا گذاری و گرافیک بازی انقدر زیاد بوده که است. شاید بسیاری از گیمرها به جز دیدن خود بازی این نمرات را سخت گیرانه حساب کنند و به همین منظور 15 دقیقه ابتدای بازی را ما برای شما کپچر کرده ایم و در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید. دقت داشته باشید که افت فریم بازی باعث سردرد بسیاری از شما دوستان خواهد شد.

15 دقیقه گیم پلی ابتدای Homefront: The Revolution

237MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

15 دقیقه گیم پلی ابتدای Homefront: The Revolution