10 سال پیش Half-Life 2: Episode 3 در این هفته معرفی شد

ده سال پیش Valve بطور رسمی عنوان Half-Life 2: Episode 3 را معرفی کرد و بازیکنان همچنان در انتظار آن هستند.

سایت Polygon با انتشار خبری، تاریخ 24 می سال 2006 را به یاد ما آورد، تاریخی که Valve ساخت سومین قسمت از بازی Half-Life 2 را تایید کرد. در آن زمان اعلام شد که این قسمت، آخرین قسمت از 3 گانه ی عنوان Hal-Life 2 خواهد بود. با عرضه بازی Half-Life 2: Episode 2 در سال 2007، پروژه Half-Life حدود 7 سال می شود که معلق مانده است و طرفداران در انتظار خبرهایی از ادامه این عنوان هستند اما Valve تمایلی به انتشار خبری از این بازی نداشته است و وضعیت این بازی مشخص نیست.

در سال 2012 رئیس شرکت Valve توضیح داد: “مشکل اینجاست که تا زمانی که تکلیف مشخص نشده باشد، ما فکر می کنیم که برگشت و توجه به انتشار اخبار جدید از بازی آن هم درحالی که هنوز مشخص نیست که سرنوشت این عنوان چگونه خواهد شد، کار درستی نمی باشد و تنها باعث می شود تا طرفداران برای مدتی هیجان زده شده و بعد از آن نیز، ناامید شوند.”

10 سال پیش Half-Life 2: Episode 3 در این هفته معرفی شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

10 سال پیش Half-Life 2: Episode 3 در این هفته معرفی شد

ده سال پیش Valve بطور رسمی عنوان Half-Life 2: Episode 3 را معرفی کرد و بازیکنان همچنان در انتظار آن هستند.

سایت Polygon با انتشار خبری، تاریخ 24 می سال 2006 را به یاد ما آورد، تاریخی که Valve ساخت سومین قسمت از بازی Half-Life 2 را تایید کرد. در آن زمان اعلام شد که این قسمت، آخرین قسمت از 3 گانه ی عنوان Hal-Life 2 خواهد بود. با عرضه بازی Half-Life 2: Episode 2 در سال 2007، پروژه Half-Life حدود 7 سال می شود که معلق مانده است و طرفداران در انتظار خبرهایی از ادامه این عنوان هستند اما Valve تمایلی به انتشار خبری از این بازی نداشته است و وضعیت این بازی مشخص نیست.

در سال 2012 رئیس شرکت Valve توضیح داد: “مشکل اینجاست که تا زمانی که تکلیف مشخص نشده باشد، ما فکر می کنیم که برگشت و توجه به انتشار اخبار جدید از بازی آن هم درحالی که هنوز مشخص نیست که سرنوشت این عنوان چگونه خواهد شد، کار درستی نمی باشد و تنها باعث می شود تا طرفداران برای مدتی هیجان زده شده و بعد از آن نیز، ناامید شوند.”

10 سال پیش Half-Life 2: Episode 3 در این هفته معرفی شد

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

10 سال پیش Half-Life 2: Episode 3 در این هفته معرفی شد