یک تقاضا: لطفا Red Dead Redemption 2 را برای PC نیز منتشر کنید!

یکی از کاربران کامپیوترهای شخصی درخواستی تنظیم نموده است تا بطور رسمی از Rockstar تقاضا کند که بازی Red Dead Redemption 2 را برای این پلتفرم نیز منتشر کند.

شرکت Rockstar طی چند روز گذشته، بطور رسمی اعلام کرد که بازی Red Dead Redemption 2 در پاییز سال آینده منتشر خواهدشد. اما نکته مهم (و البته ناراحت کننده برای PCبازها) این است که همانند قسمت اول بازی، خبری از انتشار قسمت دوم برای پلتفرم PC نخواهد بود و این بازی تنها برای کنسول های نسل هشتمی PS4 و XOne منتشر می شود.

تاکنون در بیانیه های رسمی Rockstar در مورد این بازی، هیچ اشاره ای به نسخه PC نشده و این امر به مذاق کاربران کامپیوترهای شخصی خوش نیامده و باعث ناراحتی و خشم آنها شده است. حال یکی از کاربران فعال این پلتفرم، در اقدامی نمادین دست به ابتکار جالبی زده است و در سایت change.org درخواستی تنظیم کرده تا از طریق آن از سازندگان بازی خواهش کند حداقل قسمت دوم Red Dead Redemption را برای پلتفرم PC عرضه کنند.

اگر شما هم از بازیکنان PC هستید، نه تنها نتوانسته اید قسمت اول بازی درخشان Red Dead Redemption را تجربه کنید، بلکه با این اوصاف، احتمالا شانس تجربه قسمت دوم را نیز از دست خواهید داد. بنابراین در صورت تمایل میتوانید  به  بروید و به سهم خود، درخواست مورد نظر را تایید کنید. تا لحظه نگارش این خبر، حدود ۱۶،۱۰۰ نفر با این درخواست همراهی کرده اند. جالب اینکه در میان این افراد، کسانی هم هستند که پا را فراتر گذاشته و Rockstar را تهدید کرده اند که در صورت ادامه این روش و نادیده گرفتن کاربران کامپیوترهای شخصی، آنها نیز بازیهای Rockstar را تحریم خواهندکرد!

لازم به ذکر است برخلاف Red Dead Redemption، اغلب محصولات دیگر Rockstar پس از انتشار برای کنسولها، برای پلتفرم PC نیز منتشر می شوند. هرچند که گاهی مدت زمانی ۱۹ ماهه برای این روند سپری شده است. در هر صورت باید منتظر ماند و دید که سرنوشت نسخه PC این بازی چه خواهدشد.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

یک تقاضا: لطفا Red Dead Redemption 2 را برای PC نیز منتشر کنید!

یکی از کاربران کامپیوترهای شخصی درخواستی تنظیم نموده است تا بطور رسمی از Rockstar تقاضا کند که بازی Red Dead Redemption 2 را برای این پلتفرم نیز منتشر کند.

شرکت Rockstar طی چند روز گذشته، بطور رسمی اعلام کرد که بازی Red Dead Redemption 2 در پاییز سال آینده منتشر خواهدشد. اما نکته مهم (و البته ناراحت کننده برای PCبازها) این است که همانند قسمت اول بازی، خبری از انتشار قسمت دوم برای پلتفرم PC نخواهد بود و این بازی تنها برای کنسول های نسل هشتمی PS4 و XOne منتشر می شود.

تاکنون در بیانیه های رسمی Rockstar در مورد این بازی، هیچ اشاره ای به نسخه PC نشده و این امر به مذاق کاربران کامپیوترهای شخصی خوش نیامده و باعث ناراحتی و خشم آنها شده است. حال یکی از کاربران فعال این پلتفرم، در اقدامی نمادین دست به ابتکار جالبی زده است و در سایت change.org درخواستی تنظیم کرده تا از طریق آن از سازندگان بازی خواهش کند حداقل قسمت دوم Red Dead Redemption را برای پلتفرم PC عرضه کنند.

اگر شما هم از بازیکنان PC هستید، نه تنها نتوانسته اید قسمت اول بازی درخشان Red Dead Redemption را تجربه کنید، بلکه با این اوصاف، احتمالا شانس تجربه قسمت دوم را نیز از دست خواهید داد. بنابراین در صورت تمایل میتوانید  به  بروید و به سهم خود، درخواست مورد نظر را تایید کنید. تا لحظه نگارش این خبر، حدود ۱۶،۱۰۰ نفر با این درخواست همراهی کرده اند. جالب اینکه در میان این افراد، کسانی هم هستند که پا را فراتر گذاشته و Rockstar را تهدید کرده اند که در صورت ادامه این روش و نادیده گرفتن کاربران کامپیوترهای شخصی، آنها نیز بازیهای Rockstar را تحریم خواهندکرد!

لازم به ذکر است برخلاف Red Dead Redemption، اغلب محصولات دیگر Rockstar پس از انتشار برای کنسولها، برای پلتفرم PC نیز منتشر می شوند. هرچند که گاهی مدت زمانی ۱۹ ماهه برای این روند سپری شده است. در هر صورت باید منتظر ماند و دید که سرنوشت نسخه PC این بازی چه خواهدشد.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

یک تقاضا: لطفا Red Dead Redemption 2 را برای PC نیز منتشر کنید!