یک تبلت Galaxy Tab S2 سامسونگ نیز خودبخود آتش گرفت!

به نظر می رسد که فعلا قرار نیست اوضاع بر وفق مراد سامسونگ پیش برود.

یک تبلت Galaxy Tab S2 سامسونگ نیز خودبخود آتش گرفت!

(image)
به نظر می رسد که فعلا قرار نیست اوضاع بر وفق مراد سامسونگ پیش برود.
یک تبلت Galaxy Tab S2 سامسونگ نیز خودبخود آتش گرفت!