یوتوب FameBit را خرید؛ استارتاپی که میان کاربران و اسپانسرها ایجاد ارتباط می کند

ستارگان یوتوب و گردانندگان کانال های پرطرفدار، برای مطرح شدن نیاز به اسپانسر دارند. به همین خاطر گوگل برای برآورده کردن این نیاز تصمیم گرفته تا استارتاپ FameBit را خریداری کند.

فیم بیت پلتفرمی مجازیست که میان خالقان آثار و برندهای بزرگ ایجاد ارتباط می کند تا یوتوبرهای مستعد بتوانند از این طریق برای خود اسپانسری یافته تا فعالیت های خود را در سطح جهانی گسترش بدهند.

یکی از موضوعاتی که حتی صاحبان کانال های پرطرفدار یوتوب همیشه از آن گله مند بوده اند، این بوده که بین مشهور شدن در یوتوب و رسیدن به شهرت و ثروت واقعی فرسنگ ها فاصله است. به همین خاطر گوگل امیدوار است که بتواند از طریق فیم بیت، هم فرصتی به یوتوبرها برای نمایش استعدادهایشان بدهد و هم اسپانسرها را به سرمایه گذاری در پلتفرم تشویق نماید.

همکاری یوتوب و فیم بیت به بسیاری از مشکلاتی که یوتوبرها با قوانین تبلیغاتی غیر شفاف این سرویس داشتند خاتمه می بخشد. از سوی دیگر فرصتی هم برای اسپانسرهای بزرگ فراهم می شود تا از این طریق خالقان آثار مستقل را آسان تر به چنگ خود در آورند. در صورتی که اوضاع به نحو مطلوب پیش برود، همکاری یوتوب و فیم بیت یقینا با استقبال طرفداران پر و پا قرص این سرویس اشتراک ویدئو مواجه خواهد شد.

آریل باردین، معاون مدیریت تولیدات یوتوب در خصوص این همکاری اعلام کرده که «خالقان آثار همواره برای نحوه همکاری خود با برندها جای انتخاب خواهند داشت. ضمنا در حال حاضر بسیاری از کمپانی های بزرگ از خدمات فیم بیت استفاده می کنند، و خریده شدن آن توسط یوتوب تغییری در این رویه ایجاد نخواهد کرد».

The post appeared first on .

یوتوب FameBit را خرید؛ استارتاپی که میان کاربران و اسپانسرها ایجاد ارتباط می کند

ستارگان یوتوب و گردانندگان کانال های پرطرفدار، برای مطرح شدن نیاز به اسپانسر دارند. به همین خاطر گوگل برای برآورده کردن این نیاز تصمیم گرفته تا استارتاپ FameBit را خریداری کند.

فیم بیت پلتفرمی مجازیست که میان خالقان آثار و برندهای بزرگ ایجاد ارتباط می کند تا یوتوبرهای مستعد بتوانند از این طریق برای خود اسپانسری یافته تا فعالیت های خود را در سطح جهانی گسترش بدهند.

یکی از موضوعاتی که حتی صاحبان کانال های پرطرفدار یوتوب همیشه از آن گله مند بوده اند، این بوده که بین مشهور شدن در یوتوب و رسیدن به شهرت و ثروت واقعی فرسنگ ها فاصله است. به همین خاطر گوگل امیدوار است که بتواند از طریق فیم بیت، هم فرصتی به یوتوبرها برای نمایش استعدادهایشان بدهد و هم اسپانسرها را به سرمایه گذاری در پلتفرم تشویق نماید.

همکاری یوتوب و فیم بیت به بسیاری از مشکلاتی که یوتوبرها با قوانین تبلیغاتی غیر شفاف این سرویس داشتند خاتمه می بخشد. از سوی دیگر فرصتی هم برای اسپانسرهای بزرگ فراهم می شود تا از این طریق خالقان آثار مستقل را آسان تر به چنگ خود در آورند. در صورتی که اوضاع به نحو مطلوب پیش برود، همکاری یوتوب و فیم بیت یقینا با استقبال طرفداران پر و پا قرص این سرویس اشتراک ویدئو مواجه خواهد شد.

آریل باردین، معاون مدیریت تولیدات یوتوب در خصوص این همکاری اعلام کرده که «خالقان آثار همواره برای نحوه همکاری خود با برندها جای انتخاب خواهند داشت. ضمنا در حال حاضر بسیاری از کمپانی های بزرگ از خدمات فیم بیت استفاده می کنند، و خریده شدن آن توسط یوتوب تغییری در این رویه ایجاد نخواهد کرد».

The post appeared first on .

یوتوب FameBit را خرید؛ استارتاپی که میان کاربران و اسپانسرها ایجاد ارتباط می کند