یادگیری ماشینی، رمزگشایی برای کلام جانوران

عده ای از دانشمندان باور دارند که با کمک یادگیری ماشینی، می توان گفتگوی حیوانات را ترجمه و درک کرد. اگر حیوان خانگی داشته باشید می دانید که گاهی اوقات با استفاده از نوع صدا خود، بیماری، ناراحتی، عصبانی یا گرسنه بودن خودشان را عنوان می کنند اما در صورت وجود مشکل، باید وقت خودتان را با آنها سپری کرده تا ریشه اصلی مشکل را پیدا کنید.

اکنون یک تیم از دانشمندان در حال تلاش برای سر در آوردن از مکالمه تعداد زیادی خفاش میوه خوار با کمک یادگیری ماشینی هستند و می خواهند درک کنند که خفاش ها به هم چه می گویند.

این تیم به مدت ۷۵ روز به شکل مداوم بر ۲۲ خفاش که در دو دسته تقسیم شده بودند، نظارت داشته و فعالیت آنها را ضبط کردند. در ادامه با مشاهده ویدیوی ضبط شده، مشخص بود که کدام خفاش ها در حال صحبت با هم هستند. سپس با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشینی تشخیص داده شد که بیشتر خفاش ها در مورد چند موضوع کلیدی مانند غذا، خواب و مکان قرار گیری صحبت کرده اند.

محققان می گویند که در حال حاضر دقت این الگوریتم به ۷۱ درصد می رسد. این در حالیست که دقت تشخیص بحث ۶۱ درصد بوده و در نهایت احتمال موفقیت آمیز بودن پروژه نیز ۴۱ درصد گمانه زنی شده است.

The post appeared first on .

یادگیری ماشینی، رمزگشایی برای کلام جانوران