گیماهنگ: نگاهی به موسیقی بازی MGS 2: Sons of Liberty

گیماهنگ سری مطلب جدیدی است که از این پس درباره موسیقی بازی های رایانه ای در آن خواهیم نوشت. در این مطالب شما با بهترین موسیقی ساخته/استفاده شده برای بازی ها، آهنگساز آن و در کل تاریخچه موسیقی متن این بازی ها بیشتر آشنا خواهید شد. همچنین می توانید یکی از قطعات موسیقی متن آن بازی را که توسط بخش گیم دیجیاتو انتخاب می شود، دریافت کنید و از گوش دادن به آن لذت ببرید.

در اولین گیماهنگ، قصد داریم از موسیقی بازی «متال گیر سالید 2: فرزندان آزادی» برایتان بگوییم؛ بازی ای که از موسیقی آن به عنوان یکی از بهترین موسیقی های متن میان بازی های ویدیویی یاد می شود. موسیقی این بازی را هری گرگسون ویلیامز (Harry Gregson-Williams) ساخته است.

او یکی از آهنگسازان فیلم در استودیوی Remote Control Productions است که زیر نظر هانس زیمر فعالیت می کند. از آثار قابل توجه گرگسون ویلیامز می توانیم به موسیقی سری Shrek و فیلم های نارنیا و X-Men Origins: Wolverine اشاره کنیم. او از همان کودکی استعداد خود را در زمینه موسیقی نشان داد و در هفت سالگی، بورسیه رشته موسیقی دانشگاه کمبریج را کسب کرد. وی از سال 1993 مشغول به آهنگسازی در زمینه موسیقی فیلم و بازی های ویدیویی شد و موسیقی MGS 2: Sons of Liberty یکی از آثار برجسته اش محسوب می شود.

بیشتر موسیقی متن این بازی را او ساخته اما چند آهنگساز دیگر از جمله نیز در ساختن چند قطعه با او همکاری داشته اند. او علاوه بر آهنگسازی موسیقی متن، آهنگ تم اصلی متال گیر سالید را نیز مجددا تنظیم کرد و تمامی قطعات را خودش با ارکستر رهبری و ضبط نمود. اما چه شد که هیدئو کوجیما، خالق سری متال گیر سالید، هری گرگسون ویلیامز را برای آهنگسازی بازی دردانه اش انتخاب کرد؟

کوجیما پس از تماشای فیلم The Replacement Killers به آهنگسازی گرگسون ویلیامز، مجذوب موسیقی او شد. دفتر گرگسون ویلیامز نیز یک سی دی حاوی 18 قطعه از ساخته هایش را برای او فرستاد. کوجیما تحت تأثیر این مجموعه، او را انتخاب کرد و از MGS 2 به بعد، هری گرگسون ویلیامز در ساختن موسیقی همه نسخه های بازی تأثیرگذار بوده است.

در موسیقی این نسخه از بازی، گرگسون ویلیامز از ترکیب موسیقی الکترونیک و ارکسترال و به ویژه سازهای زهی و بادی به خوبی بهره برده است. شما را به شنیدن تم اصلی MGS 2: Sons of Liberty با اجرای ارکستر فیلارمونیک لندن دعوت می کنیم:

The post appeared first on .

گیماهنگ: نگاهی به موسیقی بازی MGS 2: Sons of Liberty

گیماهنگ سری مطلب جدیدی است که از این پس درباره موسیقی بازی های رایانه ای در آن خواهیم نوشت. در این مطالب شما با بهترین موسیقی ساخته/استفاده شده برای بازی ها، آهنگساز آن و در کل تاریخچه موسیقی متن این بازی ها بیشتر آشنا خواهید شد. همچنین می توانید یکی از قطعات موسیقی متن آن بازی را که توسط بخش گیم دیجیاتو انتخاب می شود، دریافت کنید و از گوش دادن به آن لذت ببرید.

در اولین گیماهنگ، قصد داریم از موسیقی بازی «متال گیر سالید 2: فرزندان آزادی» برایتان بگوییم؛ بازی ای که از موسیقی آن به عنوان یکی از بهترین موسیقی های متن میان بازی های ویدیویی یاد می شود. موسیقی این بازی را هری گرگسون ویلیامز (Harry Gregson-Williams) ساخته است.

او یکی از آهنگسازان فیلم در استودیوی Remote Control Productions است که زیر نظر هانس زیمر فعالیت می کند. از آثار قابل توجه گرگسون ویلیامز می توانیم به موسیقی سری Shrek و فیلم های نارنیا و X-Men Origins: Wolverine اشاره کنیم. او از همان کودکی استعداد خود را در زمینه موسیقی نشان داد و در هفت سالگی، بورسیه رشته موسیقی دانشگاه کمبریج را کسب کرد. وی از سال 1993 مشغول به آهنگسازی در زمینه موسیقی فیلم و بازی های ویدیویی شد و موسیقی MGS 2: Sons of Liberty یکی از آثار برجسته اش محسوب می شود.

بیشتر موسیقی متن این بازی را او ساخته اما چند آهنگساز دیگر از جمله نیز در ساختن چند قطعه با او همکاری داشته اند. او علاوه بر آهنگسازی موسیقی متن، آهنگ تم اصلی متال گیر سالید را نیز مجددا تنظیم کرد و تمامی قطعات را خودش با ارکستر رهبری و ضبط نمود. اما چه شد که هیدئو کوجیما، خالق سری متال گیر سالید، هری گرگسون ویلیامز را برای آهنگسازی بازی دردانه اش انتخاب کرد؟

کوجیما پس از تماشای فیلم The Replacement Killers به آهنگسازی گرگسون ویلیامز، مجذوب موسیقی او شد. دفتر گرگسون ویلیامز نیز یک سی دی حاوی 18 قطعه از ساخته هایش را برای او فرستاد. کوجیما تحت تأثیر این مجموعه، او را انتخاب کرد و از MGS 2 به بعد، هری گرگسون ویلیامز در ساختن موسیقی همه نسخه های بازی تأثیرگذار بوده است.

در موسیقی این نسخه از بازی، گرگسون ویلیامز از ترکیب موسیقی الکترونیک و ارکسترال و به ویژه سازهای زهی و بادی به خوبی بهره برده است. شما را به شنیدن تم اصلی MGS 2: Sons of Liberty با اجرای ارکستر فیلارمونیک لندن دعوت می کنیم:

The post appeared first on .

گیماهنگ: نگاهی به موسیقی بازی MGS 2: Sons of Liberty