گوگل گزینه Restart را به نسخه اصلی آندروید اضافه می کند

پس از معرفی دو گوشی iPhone 7/7 Plus توسط اپل، تب و تاب پیرامون این دو گوشی فروکش کرده است.

گوگل گزینه Restart را به نسخه اصلی آندروید اضافه می کند

(image)
پس از معرفی دو گوشی iPhone 7/7 Plus توسط اپل، تب و تاب پیرامون این دو گوشی فروکش کرده است.
گوگل گزینه Restart را به نسخه اصلی آندروید اضافه می کند