گوگل چارچوب زمانی عرضه آپدیت آندروید برای گوشی ها و تبلت های نکسوز را منتشر کرد

کمپانی گوگل به تازگی تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد چارچوب زمانی عرضه آپدیت نسخه های مختلف آندروید را برای محصولات مختلف برند نکسوز، منتشر نموده است.

گوگل چارچوب زمانی عرضه آپدیت آندروید برای گوشی ها و تبلت های نکسوز را منتشر کرد

(image)
کمپانی گوگل به تازگی تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد چارچوب زمانی عرضه آپدیت نسخه های مختلف آندروید را برای محصولات مختلف برند نکسوز، منتشر نموده است.
گوگل چارچوب زمانی عرضه آپدیت آندروید برای گوشی ها و تبلت های نکسوز را منتشر کرد