گوگل طراحی دکمه های اصلی پایین صفحه آندروید را عوض می کند

همه کاربران گوشی های آندرویدی با دکمه های navigation آندروید آشنایی دارند.

گوگل طراحی دکمه های اصلی پایین صفحه آندروید را عوض می کند

(image)
همه کاربران گوشی های آندرویدی با دکمه های navigation آندروید آشنایی دارند.
گوگل طراحی دکمه های اصلی پایین صفحه آندروید را عوض می کند