گوگل دو آرشیو عظیم عکس و ویدیو را برای یادگیری ماشینی ارائه کرد

این روزها نوآوری ها و تکنولوژی های ارائه شده با بهره گیری از یادگیری ماشینی آنقدر زیاد شده اند که هر روز خبر تازه ای در مورد آنها می شنویم. اما روشن است که استفاده از این تکنولوژی ابدا کار ساده ای نیست و تنظیم الگوریتم ها با هدف تشخیص و پیش بینی الگوهای مختلف در داده ها مستلزم آن است که حجم بالایی از اطلاعات برچسب گذاری شده را در اختیارشان قرار دهید تا با استفاده از آنها فرایند تست و یادگیری را انجام دهند.

گوگل نیز با هدف ساده سازی این فرایند اخیرا دو آرشیو داده ای عظیم به نام های Open Images و YouTube8M را ارائه نموده که حاوی میلیون ها لینک برچسب گذاری شده برای محققان هستند تا با بهره گیری از آنها فرایندهای خود را آموزش دهند.

مجموعه حاصل همکاری گوگل، دانشگاه کارنگی ملون و کورنل است و برای تهیه آن در وهله نخست 9 میلیون داده ابتدا توسط سیستم های کامپیوتری برچسب گذاری شده و سپس از طریق انسان تایید و تصحیح شدند.

تیم تحقیقات گوگل اعلام داشته عکس های کافی برای آموزش دادن یک شبکه عصبی [آن هم از ابتدایی ترین مرحله] را در اختیار دارد، بنابراین اگر دوست دارید با پروژه ای مشابه به Daydream، نسخه بهتری از گوگل فوتوز یا مواردی از این دست کار کنید همه چیز برای شما فراهم است.

دیتابیس بعدی همانطور که گفته شد نام دارد که حاوی 8 میلیون ویدیو (بالغ بر 500 هزار ساعت محتوای ویدیویی) است که طبق گفته تیم ارائه دهنده اش از نظر مقیاس و تنوع قابل مقایسه با دیتابیس های کنونی نیست.

اما هدف از ایجاد این آرشیو که رقیبی جدی برای گنجینه های عکسی هم به شمار می رود تهیه یک کتابخانه کامل از محتوای ویدیویی است که البته برای عموم مردم نیز قابل دسترس باشد.

The post appeared first on .

گوگل دو آرشیو عظیم عکس و ویدیو را برای یادگیری ماشینی ارائه کرد

این روزها نوآوری ها و تکنولوژی های ارائه شده با بهره گیری از یادگیری ماشینی آنقدر زیاد شده اند که هر روز خبر تازه ای در مورد آنها می شنویم. اما روشن است که استفاده از این تکنولوژی ابدا کار ساده ای نیست و تنظیم الگوریتم ها با هدف تشخیص و پیش بینی الگوهای مختلف در داده ها مستلزم آن است که حجم بالایی از اطلاعات برچسب گذاری شده را در اختیارشان قرار دهید تا با استفاده از آنها فرایند تست و یادگیری را انجام دهند.

گوگل نیز با هدف ساده سازی این فرایند اخیرا دو آرشیو داده ای عظیم به نام های Open Images و YouTube8M را ارائه نموده که حاوی میلیون ها لینک برچسب گذاری شده برای محققان هستند تا با بهره گیری از آنها فرایندهای خود را آموزش دهند.

مجموعه حاصل همکاری گوگل، دانشگاه کارنگی ملون و کورنل است و برای تهیه آن در وهله نخست 9 میلیون داده ابتدا توسط سیستم های کامپیوتری برچسب گذاری شده و سپس از طریق انسان تایید و تصحیح شدند.

تیم تحقیقات گوگل اعلام داشته عکس های کافی برای آموزش دادن یک شبکه عصبی [آن هم از ابتدایی ترین مرحله] را در اختیار دارد، بنابراین اگر دوست دارید با پروژه ای مشابه به Daydream، نسخه بهتری از گوگل فوتوز یا مواردی از این دست کار کنید همه چیز برای شما فراهم است.

دیتابیس بعدی همانطور که گفته شد نام دارد که حاوی 8 میلیون ویدیو (بالغ بر 500 هزار ساعت محتوای ویدیویی) است که طبق گفته تیم ارائه دهنده اش از نظر مقیاس و تنوع قابل مقایسه با دیتابیس های کنونی نیست.

اما هدف از ایجاد این آرشیو که رقیبی جدی برای گنجینه های عکسی هم به شمار می رود تهیه یک کتابخانه کامل از محتوای ویدیویی است که البته برای عموم مردم نیز قابل دسترس باشد.

The post appeared first on .

گوگل دو آرشیو عظیم عکس و ویدیو را برای یادگیری ماشینی ارائه کرد