گوگل به کار سرویس Map Maker خود خاتمه داد

نوامبر سال گذشته میلادی بود که گوگل از تعطیلی سرویس Map Maker خود در مارس 2017 خبر داد. مپ میکر پروژه جمع سپاری شده گوگل برای ویرایش نقشه های سرویس مپس است که در تاریخ 31 مارس به طور کامل غیر فعال شد.

اما پایان کار مپ میکر به معنی عدم دسترسی به قابلیت هایش نیست. به گفته گوگل بسیاری از قابلیت های مهم مپ میکر به سرویس مپس منتقل شده اند. در صفحه پشتیبانی گوگل می خوانیم: “برای آنکه کاربران گوگل مپس راحت تر بتوانند در اعمال تغییرات روی نقشه همکاری داشته باشند، ما انتقال تدریجی قابلیت های مپ میکر به نسخه های دسکتاپ و موبایل گوگل مپس را آغاز کرده ایم.”

کمپانی ساکن مانتین ویو همچنین اعلام کرده که به مرور زمان قابلیت های ویرایشی بیشتری به سرویس گوگل مپس اضافه خواهد کرد. شکی نیست که با این روش و استفاده از اطلاعات جمع انبوه کاربران این سرویس، گوگل مپس گام های رسیدن به تکامل را بلندتر از همیشه خواهد برداشت.

The post appeared first on .

گوگل به کار سرویس Map Maker خود خاتمه داد