گوگل به مناسبت هشتمین سال تولد آندروید، طرفدارانش را سورپرایز می کند

کمپانی گوگل علاقه زیادی به بالابردن هیجان طرفدارانش دارد.

گوگل به مناسبت هشتمین سال تولد آندروید، طرفدارانش را سورپرایز می کند

(image)
کمپانی گوگل علاقه زیادی به بالابردن هیجان طرفدارانش دارد.
گوگل به مناسبت هشتمین سال تولد آندروید، طرفدارانش را سورپرایز می کند