گوگل با استخدام چند کمدین، محتویات طنزآمیز را به دستیار دیجیتالی خود می آورد

اگر تعاملات انسانی در طول روز برای خنداندن و حفظ شادابی شما کافی نیستند، دستیار گوگل احتمالاً به زودی این مشکل را برایتان برطرف می نماید. وب سایت وال استریت ژورنال اخیراً گزارش کرده که گوگل در حال پرداخت مبالغی به نویسندگان موضوعات کمدی که پیش از این سابقه کار روی انیمیشن های پیکسار یا سایت طنزآمیز The Onion را داشته اند است تا جوک هایی را برای دستیار مجازی مورد اشاره تهیه نمایند.

از میان سه دستیار دیجیتالی فعلی موجود روی موبایل های هوشمند و تبلت ها، Google Now اهالی مانتین ویو از کمترین شخصیت پردازی و حس طنز برخوردار است. کافی است از سیری اپل بخواهید تا جوکی برایتان تعریف کند و وی خیلی زود با بیان جوکی در رابطه با آیفون های اپل یا موضوعات از این دست، لبخند را به لب تان می آورد. از سوی دیگر، کورتانای مایکروسافت هم به گونه ای برنامه نویسی که گاه جوک های نسبتاً جالبی برای کاربر تعریف کند.

اما کافیست از دستیار گوگل بخواهید جوکی برایتان بگوید و به جای آن که شاهد موضوعی طنزآمیز باشید، لینکی به سایت های طنز که شامل جوک های مختلف هستند دریافت می نمایید.

دستیار گوگل با شخصیت پردازی بهتر خود نسبت به Google Now، قرار است برای نخستین بار روی موبایل های پیکسل و پیکسل اکس ال گوگل در دسترس قرار گیرد. هر دوی این موبایل ها تا کمتر از دو هفته دیگر به بازار عرضه می شوند و تا آن زمان بد نیست که اندکی دیگر تحمل کرده و به مطالعه و مشاهده محتویات طنزآمیز در نشریات یا تلویزیون بپردازید.

The post appeared first on .

گوگل با استخدام چند کمدین، محتویات طنزآمیز را به دستیار دیجیتالی خود می آورد

اگر تعاملات انسانی در طول روز برای خنداندن و حفظ شادابی شما کافی نیستند، دستیار گوگل احتمالاً به زودی این مشکل را برایتان برطرف می نماید. وب سایت وال استریت ژورنال اخیراً گزارش کرده که گوگل در حال پرداخت مبالغی به نویسندگان موضوعات کمدی که پیش از این سابقه کار روی انیمیشن های پیکسار یا سایت طنزآمیز The Onion را داشته اند است تا جوک هایی را برای دستیار مجازی مورد اشاره تهیه نمایند.

از میان سه دستیار دیجیتالی فعلی موجود روی موبایل های هوشمند و تبلت ها، Google Now اهالی مانتین ویو از کمترین شخصیت پردازی و حس طنز برخوردار است. کافی است از سیری اپل بخواهید تا جوکی برایتان تعریف کند و وی خیلی زود با بیان جوکی در رابطه با آیفون های اپل یا موضوعات از این دست، لبخند را به لب تان می آورد. از سوی دیگر، کورتانای مایکروسافت هم به گونه ای برنامه نویسی که گاه جوک های نسبتاً جالبی برای کاربر تعریف کند.

اما کافیست از دستیار گوگل بخواهید جوکی برایتان بگوید و به جای آن که شاهد موضوعی طنزآمیز باشید، لینکی به سایت های طنز که شامل جوک های مختلف هستند دریافت می نمایید.

دستیار گوگل با شخصیت پردازی بهتر خود نسبت به Google Now، قرار است برای نخستین بار روی موبایل های پیکسل و پیکسل اکس ال گوگل در دسترس قرار گیرد. هر دوی این موبایل ها تا کمتر از دو هفته دیگر به بازار عرضه می شوند و تا آن زمان بد نیست که اندکی دیگر تحمل کرده و به مطالعه و مشاهده محتویات طنزآمیز در نشریات یا تلویزیون بپردازید.

The post appeared first on .

گوگل با استخدام چند کمدین، محتویات طنزآمیز را به دستیار دیجیتالی خود می آورد