گوشی های جدید گوگل، ضد آب خواهند بود

امروزه ضد آب بودن گوشی های هوشمند، به مقوله ای رقابتی تبدیل شده است.

گوشی های جدید گوگل، ضد آب خواهند بود

(image)
امروزه ضد آب بودن گوشی های هوشمند، به مقوله ای رقابتی تبدیل شده است.
گوشی های جدید گوگل، ضد آب خواهند بود