گوشی های آیفون 7 نیز خودبخود آتش می گیرند

به نظر می رسد که حوادث آتش سوزی خود به خودی تنها محدود به گوشی های نوت 7 نخواهد بود.

گوشی های آیفون 7 نیز خودبخود آتش می گیرند

(image)
به نظر می رسد که حوادث آتش سوزی خود به خودی تنها محدود به گوشی های نوت 7 نخواهد بود.
گوشی های آیفون 7 نیز خودبخود آتش می گیرند