گزارش میدانی دیجیاتو: آیا کاربران از آنتن دهی اپراتورهای موبایل رضایت دارند؟

در طول سال های اخیر، شبکه موبایل در ایران گسترش زیادی پیدا کرده و اپراتورها تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا بیش از هر زمان دیگر خدمات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. رومینگ ملی، انحصار شکنی از عرضه اینترنت 3G، ترابردپذیری و … همگی از اتفاقات خوبی بودند که صنعت ICT کشور در سال های گذشته آن ها را تجربه کرده و شاهد لذت استفاده آن ها توسط کاربران بوده است.

اما آیا زیرساخت های ارتباطی متناسب با رشد فزاینده کاربران، ارتقا و گسترش لازم را یافته اند؟ آیا اپراتورها توانسته اند به شکلی «بی نقص» خدمات خود را به کاربران ارائه دهند؟

برای یافتن پاسخ این سؤال تصمیم گرفتیم تا آنتن دهی را به عنوان پایه ای ترین خدمت یک اپراتور ملاک قرار داده و در گزارشی میدانی نظر کاربران را در رابطه با آن جویا شویم. هرچند هدف اولیه این گزارش سنجش رضایت کاربران از آنتن دهی اپراتورها بود، اما در ادامه صحبت هایمان با مردم متوجه دغدغه ای دیگر شدیم. دغدغه ای که در هفته های آتی تلاش می کنیم بیشتر به آن بپردازیم.

در ادامه با گزارش میدانی دیجیاتو، همراه باشید.

 

The post appeared first on .

گزارش میدانی دیجیاتو: آیا کاربران از آنتن دهی اپراتورهای موبایل رضایت دارند؟

در طول سال های اخیر، شبکه موبایل در ایران گسترش زیادی پیدا کرده و اپراتورها تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا بیش از هر زمان دیگر خدمات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند. رومینگ ملی، انحصار شکنی از عرضه اینترنت 3G، ترابردپذیری و … همگی از اتفاقات خوبی بودند که صنعت ICT کشور در سال های گذشته آن ها را تجربه کرده و شاهد لذت استفاده آن ها توسط کاربران بوده است.

اما آیا زیرساخت های ارتباطی متناسب با رشد فزاینده کاربران، ارتقا و گسترش لازم را یافته اند؟ آیا اپراتورها توانسته اند به شکلی «بی نقص» خدمات خود را به کاربران ارائه دهند؟

برای یافتن پاسخ این سؤال تصمیم گرفتیم تا آنتن دهی را به عنوان پایه ای ترین خدمت یک اپراتور ملاک قرار داده و در گزارشی میدانی نظر کاربران را در رابطه با آن جویا شویم. هرچند هدف اولیه این گزارش سنجش رضایت کاربران از آنتن دهی اپراتورها بود، اما در ادامه صحبت هایمان با مردم متوجه دغدغه ای دیگر شدیم. دغدغه ای که در هفته های آتی تلاش می کنیم بیشتر به آن بپردازیم.

در ادامه با گزارش میدانی دیجیاتو، همراه باشید.

 

The post appeared first on .

گزارش میدانی دیجیاتو: آیا کاربران از آنتن دهی اپراتورهای موبایل رضایت دارند؟