گزارش مالی آمازون از سه ماهه سوم 2016؛ سود واحد پردازش ابری سه برابر سود واحد خرده فروشی

کمپانی خرده فروشی آمازون که طی چند وقت اخیر، سه ماهه های مالی مناسبی را پشت سر گذشته است، اخیراً گزارش خود از سه ماهه سوم سال جاری میلادی را منتشر نموده و خبر از دستیابی به سود 252 میلیون دلاری و نرخ درآمد 32.7 میلیارد دلاری در واحد خرده فروشی داده است؛ ضمناً ارزش هر سهم از سهام کمپانی، به 59 سنت رسیده.

اگرچه تمام ارقام و اعداد رشدی چشمگیر نسبت به قبل داشته اند و فروش و درآمد به ترتیب تا 2 و 3 برابر افزایش یافته اند اما سود گزارش شده از سوی آمازون، به شکل قابل توجهی از پیش بینی تحلیلگران کمتر است که عقیده داشتند ارزش هر سهم از آمازون تا پایان سه ماهه سوم سال 2016 میلادی، به 79 سنت خواهد رسید.

مثل همیشه، سرویس های مبتنی بر وب و پردازش ابری، سودده ترین بخش های آمازون به شمار رفته اند و نقشی اساسی در نجات کمپانی مورد اشاره داشته اند. این واحد که مسئولیت اجاره سرورها به کمپانی های کوچک و بزرگ را برعهده دارد، به درآمدی 3.2 میلیارد دلاری دست یافته که 861 میلیون دلار از آن، سود بوده است. این سومین بار پیاپی است که سرویس های وب آمازون درآمدی بیشتر از تمام واحد خرده فروشی این کمپانی در آمریکای شمالی داشته که در نوع خود جالب به شمار می رود.

مشخصاً آمار و ارقام مربوط به واحدهای مختلف آمازون، یکبار دیگر نشان دهنده عملکرد پر فراز و نشیب کمپانی های تکنولوژی و عدم برآورده سازی انتظارات تحلیلگران است. آمازون به وضوح در حوزه های خاصی، مانند سرویس پرایم و سرویس های ابری در حال رشد است اما هر از چندگاهی، رشد واحدهای آن چندان با پیش بینی ها سازگاری ندارد. و بدیهی است که وقعی برخی از واحدها عملکردی کمتر از انتظارات دارند، سهام کمپانی تحت تاثیر قرار می گیرد.

گفتنی است که آمازون کماکان از انتشار آمار مربوط به فروش در حوزه هایی کلیدی مانند Echo و Kindle سر باز می زند و اطلاعات و آمار مربوط به سرویس Prime را نیز در کمترین میزان ممکن نگه می دارد؛ بنابراین مشخص نیست که در پاره ای از اوقات باید کدام واحد را مسئول ناکامی در دستیابی به انتظارات دانست.

The post appeared first on .

گزارش مالی آمازون از سه ماهه سوم 2016؛ سود واحد پردازش ابری سه برابر سود واحد خرده فروشی

کمپانی خرده فروشی آمازون که طی چند وقت اخیر، سه ماهه های مالی مناسبی را پشت سر گذشته است، اخیراً گزارش خود از سه ماهه سوم سال جاری میلادی را منتشر نموده و خبر از دستیابی به سود 252 میلیون دلاری و نرخ درآمد 32.7 میلیارد دلاری در واحد خرده فروشی داده است؛ ضمناً ارزش هر سهم از سهام کمپانی، به 59 سنت رسیده.

اگرچه تمام ارقام و اعداد رشدی چشمگیر نسبت به قبل داشته اند و فروش و درآمد به ترتیب تا 2 و 3 برابر افزایش یافته اند اما سود گزارش شده از سوی آمازون، به شکل قابل توجهی از پیش بینی تحلیلگران کمتر است که عقیده داشتند ارزش هر سهم از آمازون تا پایان سه ماهه سوم سال 2016 میلادی، به 79 سنت خواهد رسید.

مثل همیشه، سرویس های مبتنی بر وب و پردازش ابری، سودده ترین بخش های آمازون به شمار رفته اند و نقشی اساسی در نجات کمپانی مورد اشاره داشته اند. این واحد که مسئولیت اجاره سرورها به کمپانی های کوچک و بزرگ را برعهده دارد، به درآمدی 3.2 میلیارد دلاری دست یافته که 861 میلیون دلار از آن، سود بوده است. این سومین بار پیاپی است که سرویس های وب آمازون درآمدی بیشتر از تمام واحد خرده فروشی این کمپانی در آمریکای شمالی داشته که در نوع خود جالب به شمار می رود.

مشخصاً آمار و ارقام مربوط به واحدهای مختلف آمازون، یکبار دیگر نشان دهنده عملکرد پر فراز و نشیب کمپانی های تکنولوژی و عدم برآورده سازی انتظارات تحلیلگران است. آمازون به وضوح در حوزه های خاصی، مانند سرویس پرایم و سرویس های ابری در حال رشد است اما هر از چندگاهی، رشد واحدهای آن چندان با پیش بینی ها سازگاری ندارد. و بدیهی است که وقعی برخی از واحدها عملکردی کمتر از انتظارات دارند، سهام کمپانی تحت تاثیر قرار می گیرد.

گفتنی است که آمازون کماکان از انتشار آمار مربوط به فروش در حوزه هایی کلیدی مانند Echo و Kindle سر باز می زند و اطلاعات و آمار مربوط به سرویس Prime را نیز در کمترین میزان ممکن نگه می دارد؛ بنابراین مشخص نیست که در پاره ای از اوقات باید کدام واحد را مسئول ناکامی در دستیابی به انتظارات دانست.

The post appeared first on .

گزارش مالی آمازون از سه ماهه سوم 2016؛ سود واحد پردازش ابری سه برابر سود واحد خرده فروشی