گرافیک Fallout 4 به کمک این مادها فوق العاده به نظر می رسد

به گزارش و به نقل از  گرافیک Fallout 4 بر روی PC خیلی از PC گیمر ها را نا امید کرد به همین خاطر انجمن مادها دست به کار شدند و با کمک چندین ماد گرافیک بازی را خیلی بهتر کردند که شما می توانید در ادامه تصاویر بازی را که با ماد ها ارتقاء یافته است را مشاهده کنید:

    

jacon

      

گرافیک Fallout 4 به کمک این مادها فوق العاده به نظر می رسد

(image)

به گزارش و به نقل از  گرافیک Fallout 4 بر روی PC خیلی از PC گیمر ها را نا امید کرد به همین خاطر انجمن مادها دست به کار شدند و با کمک چندین ماد گرافیک بازی را خیلی بهتر کردند که شما می توانید در ادامه تصاویر بازی را که با ماد ها ارتقاء یافته است را مشاهده کنید:

    

jacon

      

گرافیک Fallout 4 به کمک این مادها فوق العاده به نظر می رسد