کنسول های PS4 NEO و Scorpio در حال تسخیر مغزها

همانطور که شاهد هستید کم کم جزئیات بیشتری از کنسول های PS4 NEO و Xbox Scorpio در حال فاش شدن است و چه خوشمان بیاید یا نه اما بزودی این کنسول ها قرار است بازار را در دست بگیرند.

به گزارش و به نقل از ، هیچ وقت پروژه های اینچنین عظیم بدون عواقب نخواهند بود و در این مورد عواقبی که این کنسول های تقویت شده دارند زیر سوال بردن کنسول های PS4 و Xbox One همینطور کاربران آنهاست. لذا توسعه دهندگان هم در این جریان بی تفاوت نیستند و توجه ی خود را بروی کنسولی با پتانسیل بالاتر معطوف می کنند.

یکی از این توسعه دهندگان آقای پاول چیاژک “Pawel Ksiazek” از طراحان عنوان Shadow Warrior 2 است که بیان می کند:

“فکر می کنم برنامه نویسان و شاید طراحان زمان بیشتری باید برای طراحی و توسعه صرف کنند زیرا گرافیک و همه ی ابعاد بازی می بایست به واسطه ی قدرت بیشتر سخت افزاری بهبود یابد. اما در هر صورت این برای بازی خیلی بهتر است.”

حرفای آقای چیاژک کاملاً درست است ، Scorpio و PS4 NEO پتانسیل های زیادی دارند که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد اما چه بر سر دارندگان کنسول های PS4 و Xbox One می آید؟

آیا به همین زودی عمر این کنسول ها در حال تمام شدن است؟….

کنسول های PS4 NEO و Scorpio در حال تسخیر مغزها

(image)

همانطور که شاهد هستید کم کم جزئیات بیشتری از کنسول های PS4 NEO و Xbox Scorpio در حال فاش شدن است و چه خوشمان بیاید یا نه اما بزودی این کنسول ها قرار است بازار را در دست بگیرند.

به گزارش و به نقل از ، هیچ وقت پروژه های اینچنین عظیم بدون عواقب نخواهند بود و در این مورد عواقبی که این کنسول های تقویت شده دارند زیر سوال بردن کنسول های PS4 و Xbox One همینطور کاربران آنهاست. لذا توسعه دهندگان هم در این جریان بی تفاوت نیستند و توجه ی خود را بروی کنسولی با پتانسیل بالاتر معطوف می کنند.

یکی از این توسعه دهندگان آقای پاول چیاژک “Pawel Ksiazek” از طراحان عنوان Shadow Warrior 2 است که بیان می کند:

“فکر می کنم برنامه نویسان و شاید طراحان زمان بیشتری باید برای طراحی و توسعه صرف کنند زیرا گرافیک و همه ی ابعاد بازی می بایست به واسطه ی قدرت بیشتر سخت افزاری بهبود یابد. اما در هر صورت این برای بازی خیلی بهتر است.”

حرفای آقای چیاژک کاملاً درست است ، Scorpio و PS4 NEO پتانسیل های زیادی دارند که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد اما چه بر سر دارندگان کنسول های PS4 و Xbox One می آید؟

آیا به همین زودی عمر این کنسول ها در حال تمام شدن است؟….

کنسول های PS4 NEO و Scorpio در حال تسخیر مغزها