کنایه های اپل به گوگل در خصوص سرعت گسترش نسخه های جدید اندروید

باید گفت که نیش و کنایه به رقیب به بخشی جدا نشدنی از مراسم های رسمی کمپانی های بزرگ تبدیل شده است و آنها از این فرصت برای نشان دادن عیب های رقیب و اثبات برتر بودن خود استفاده می کنند. تیم کوک نیز در ارائه امشب شرکتش گوگل و سیستم عامل محبوب آنها اندروید را از تیغ انتقاد خود بی نصب نگذاشته تا به نحوی مراسم پیکسل گوگل را تلافی کرده باشند.

مدیرعامل اپل روی بزرگترین نقطه ضعف سیستم عامل رقیب دست گذاشته و سرعت انتشار جدیدترین نسخه اندروید روی موبایل های تحت این پلتفرم را با iOS مقایسه کرده است. طبق گفته او iOS 10 در حدود یک ماه پس از ارائه روی حدود ۶۰ درصد از ابزارهای تحت پوشش نصب شده است، این در حالیست که نرخ توزیع اندروید نوقا چیزی کمتر از ۱ درصد است.

البته این آمار هرگز کسی را متعجب نمی کند. به علت تعلل کمپانی های سازنده موبایل های اندرویدی و تنوع بالای این محصولات و همچنین به دلیل پشتیبانی نکردن نسخه های جدید از بسیاری موبایل های قدیمی تر، طبیعی است که نرخ گسترش نسخه های جدید اندروید بیش از حد کند باشد و معمولاً سهم هیچ نسخه ای نیز به صورت مطلق از بقیه بیشتر نخواهد بود.

با این همه اما باید پذیرفت که اپل با این مقایسه و آن نمودارهای گویا ضربه دردناکی بر حریف وارد آورده است.

The post appeared first on .

کنایه های اپل به گوگل در خصوص سرعت گسترش نسخه های جدید اندروید

باید گفت که نیش و کنایه به رقیب به بخشی جدا نشدنی از مراسم های رسمی کمپانی های بزرگ تبدیل شده است و آنها از این فرصت برای نشان دادن عیب های رقیب و اثبات برتر بودن خود استفاده می کنند. تیم کوک نیز در ارائه امشب شرکتش گوگل و سیستم عامل محبوب آنها اندروید را از تیغ انتقاد خود بی نصب نگذاشته تا به نحوی مراسم پیکسل گوگل را تلافی کرده باشند.

مدیرعامل اپل روی بزرگترین نقطه ضعف سیستم عامل رقیب دست گذاشته و سرعت انتشار جدیدترین نسخه اندروید روی موبایل های تحت این پلتفرم را با iOS مقایسه کرده است. طبق گفته او iOS 10 در حدود یک ماه پس از ارائه روی حدود ۶۰ درصد از ابزارهای تحت پوشش نصب شده است، این در حالیست که نرخ توزیع اندروید نوقا چیزی کمتر از ۱ درصد است.

البته این آمار هرگز کسی را متعجب نمی کند. به علت تعلل کمپانی های سازنده موبایل های اندرویدی و تنوع بالای این محصولات و همچنین به دلیل پشتیبانی نکردن نسخه های جدید از بسیاری موبایل های قدیمی تر، طبیعی است که نرخ گسترش نسخه های جدید اندروید بیش از حد کند باشد و معمولاً سهم هیچ نسخه ای نیز به صورت مطلق از بقیه بیشتر نخواهد بود.

با این همه اما باید پذیرفت که اپل با این مقایسه و آن نمودارهای گویا ضربه دردناکی بر حریف وارد آورده است.

The post appeared first on .

کنایه های اپل به گوگل در خصوص سرعت گسترش نسخه های جدید اندروید