کشف گونه تازه ای از دایناسورها در کشور استرالیا

تحقیقات جدید دانشمندان استرالیایی بعد از حدود ۱۰ سال نشان داده که فسیل دایناسور کشف شده در سال ۲۰۰۵ در این کشور به گونه ای کاملاً تازه از دایناسورها تعلق دارد. این خزنده گیاهخوار چهارپا با گردنی دراز و اندام تحتانی پهن جزو گونه ای از دایناسورها است که تا کنون نمونه مشابه آن در هیچ کجای دنیا دیده نشده.

دانشمندان نام این جانور باستانی را ساواناسوروس (Savannasaurus) گذاشته اند و گفته شده در زیرشاخه دایناسورهای گیاهخوار موسوم به «sauropod» طبقه بندی می شود.

فسیل دایناسورها در کشور استرالیا بسیار کمیاب هستند و هیچ کدام از نمونه های تا کنون پیدا شده به اندازه فسیل این ساواناسوروس کامل نبوده اند.

از روی شواهد می تواند فرض کرد که این جانور حدود ۱۵.۵ متر ارتفاع و معادل ۱.۸ تن وزن داشته است. یعنی سه برابر وزن یک فیل بزرگ آفریقایی.

متاسفانه این فسیل فاقد دندان و مدفوع است، بنابراین نمی شود به رژیم دقیق غذایی آن پی برد، اما در گیاهخوار بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد. تخمین زده شده که این جانور حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون سال پیش در این ناحیه می زیسته است.

در تمام سرزمین پهناور استرالیا هیچ فسیلی با قدمت بیش از ۱۰۵ میلیون سال یافت نشده است. این همان زمانی است که تصور می شود دایناسورهای آفریقایی در یک دوره گرم شدن زمین توانسته اند از طریق اتصال این دو ناحیه به وسیله قطب جنوب پای به این سرزمین ها بگذارند.

The post appeared first on .

کشف گونه تازه ای از دایناسورها در کشور استرالیا

تحقیقات جدید دانشمندان استرالیایی بعد از حدود ۱۰ سال نشان داده که فسیل دایناسور کشف شده در سال ۲۰۰۵ در این کشور به گونه ای کاملاً تازه از دایناسورها تعلق دارد. این خزنده گیاهخوار چهارپا با گردنی دراز و اندام تحتانی پهن جزو گونه ای از دایناسورها است که تا کنون نمونه مشابه آن در هیچ کجای دنیا دیده نشده.

دانشمندان نام این جانور باستانی را ساواناسوروس (Savannasaurus) گذاشته اند و گفته شده در زیرشاخه دایناسورهای گیاهخوار موسوم به «sauropod» طبقه بندی می شود.

فسیل دایناسورها در کشور استرالیا بسیار کمیاب هستند و هیچ کدام از نمونه های تا کنون پیدا شده به اندازه فسیل این ساواناسوروس کامل نبوده اند.

از روی شواهد می تواند فرض کرد که این جانور حدود ۱۵.۵ متر ارتفاع و معادل ۱.۸ تن وزن داشته است. یعنی سه برابر وزن یک فیل بزرگ آفریقایی.

متاسفانه این فسیل فاقد دندان و مدفوع است، بنابراین نمی شود به رژیم دقیق غذایی آن پی برد، اما در گیاهخوار بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد. تخمین زده شده که این جانور حدود ۹۵ تا ۹۸ میلیون سال پیش در این ناحیه می زیسته است.

در تمام سرزمین پهناور استرالیا هیچ فسیلی با قدمت بیش از ۱۰۵ میلیون سال یافت نشده است. این همان زمانی است که تصور می شود دایناسورهای آفریقایی در یک دوره گرم شدن زمین توانسته اند از طریق اتصال این دو ناحیه به وسیله قطب جنوب پای به این سرزمین ها بگذارند.

The post appeared first on .

کشف گونه تازه ای از دایناسورها در کشور استرالیا