کشف تقلب آئودی در زمینه میزان مصرف سوخت

به نظر پایانی برای ماجرای دنباله دار فولکس واگن و شرکت های زیر مجموعه آن در زمینه اعلام میزان واقعی سوخت قابل تصور نیست.

اخیرا گزارش های منتشر شده که محققان فعال در زمینه کیفیت و سلامتی هوا در کالیفرنیا آمریکا، متوجه استفاده یک نرم افزار مخصوص در جعبه دنده های خودکار شرکت آئودی شده اند که به صورت غیر واقعی میزان مصرف سوخت را کمتر از حد واقعی آن نشان می دهد.

در واقع این مورد تنها محدود به خودروهای دیزلی نمی شود، بلکه مدل های بنزین سوز را نیز شامل می شود. این سیستم را مهندسان آئودی به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که در طی تست های رسمی مصرف سوخت، وقتی فرمان را تکان ندهید این نرم افزار در حال کار کردن است، اما به محض این که فرمان بیش از 15 درجه به هر سمتی چرخییده شود از کار می افتد.

در واقع جعبه دنده تا جایی که موتور ماشین خاموش نشود دنده ها را در دور پایین عوض می کند. آئودی از این سیستم پس از ماه می، که جریان دیزلگیت فولکس واگن پیش آمد، دیگر استفاده نکرده است اما به هر صورت گزارش ها از به کارگیری این نرم افزار در جعبه دنده آئودی (با کد فنی AL 551) حکایت دارد.

آئودی Q5 آئودی A6 و آئودی A8 از مدل هایی هستند که از این مدل جعبه دنده بهره می گرفته اند. هنوز واکنش رسمی از سوی مسئولان فولکس واگن و آئودی منتشر نشده است اما اگر این موضوع هم به گستردگی دیزلگیت باشد، می تواند چهره بزرگ ترین خودروساز اروپا و حتی صنعت خودروسازی را بیش از پیش تخریب کند.

فولکس واگن به دلیل مشکلات بسیاری که پس از جریمه های سنگین متحمل شده است نه تنها بسیاری از برندهای زیر مجموعش را در نمایشگاه های جهانی خودرو به نمایش نمی گذارد، بلکه تیم های مسابقه ای خود را وادار به صرفه جویی در هزینه ها کرده است.

بدین ترتیب آئودی از مسابقات لمانز و همینطور خود فولکس واگن از مسابقات رالی قهرمانی جهان خارج شده اند.

The post appeared first on .

کشف تقلب آئودی در زمینه میزان مصرف سوخت

به نظر پایانی برای ماجرای دنباله دار فولکس واگن و شرکت های زیر مجموعه آن در زمینه اعلام میزان واقعی سوخت قابل تصور نیست.

اخیرا گزارش های منتشر شده که محققان فعال در زمینه کیفیت و سلامتی هوا در کالیفرنیا آمریکا، متوجه استفاده یک نرم افزار مخصوص در جعبه دنده های خودکار شرکت آئودی شده اند که به صورت غیر واقعی میزان مصرف سوخت را کمتر از حد واقعی آن نشان می دهد.

در واقع این مورد تنها محدود به خودروهای دیزلی نمی شود، بلکه مدل های بنزین سوز را نیز شامل می شود. این سیستم را مهندسان آئودی به گونه ای برنامه ریزی کرده اند که در طی تست های رسمی مصرف سوخت، وقتی فرمان را تکان ندهید این نرم افزار در حال کار کردن است، اما به محض این که فرمان بیش از 15 درجه به هر سمتی چرخییده شود از کار می افتد.

در واقع جعبه دنده تا جایی که موتور ماشین خاموش نشود دنده ها را در دور پایین عوض می کند. آئودی از این سیستم پس از ماه می، که جریان دیزلگیت فولکس واگن پیش آمد، دیگر استفاده نکرده است اما به هر صورت گزارش ها از به کارگیری این نرم افزار در جعبه دنده آئودی (با کد فنی AL 551) حکایت دارد.

آئودی Q5 آئودی A6 و آئودی A8 از مدل هایی هستند که از این مدل جعبه دنده بهره می گرفته اند. هنوز واکنش رسمی از سوی مسئولان فولکس واگن و آئودی منتشر نشده است اما اگر این موضوع هم به گستردگی دیزلگیت باشد، می تواند چهره بزرگ ترین خودروساز اروپا و حتی صنعت خودروسازی را بیش از پیش تخریب کند.

فولکس واگن به دلیل مشکلات بسیاری که پس از جریمه های سنگین متحمل شده است نه تنها بسیاری از برندهای زیر مجموعش را در نمایشگاه های جهانی خودرو به نمایش نمی گذارد، بلکه تیم های مسابقه ای خود را وادار به صرفه جویی در هزینه ها کرده است.

بدین ترتیب آئودی از مسابقات لمانز و همینطور خود فولکس واگن از مسابقات رالی قهرمانی جهان خارج شده اند.

The post appeared first on .

کشف تقلب آئودی در زمینه میزان مصرف سوخت