ژاپنی ها با استفاده از سلول های بنیادی پوست، بچه موش زنده به دنیا آوردند

گروهی از دانشمندان ژاپنی دانشگاه کیوشو، با موفقیت توانستند بدون استفاده از تخمک و صرفاً با بهره گیری از سلول های پوستی، بچه موش به دنیا آورند. در این فناوری، از روش معمول بارور سازی تخمک با اسپرم استفاده نشده و صرفاً سلول ها با جفت کروموزوم های ضروری برای شروع حیات، رشد یافته اند.

این اولین بار است که چنین فرایندی به صورت موفقیت آمیز به انجام رسیده، و البته تمامی سلول های انتخابی نیز نتوانستند به تشکیل جنین زنده نائل آیند. با این حال، تحقیق فوق دستاوردهای عظیمی را به همراه خواهد داشت.

اگر روش مورد بحث در انسان نیز عملیاتی شود، زوج هایی که به هر دلیلی با معضل ناباروری هستند نیز می توانند فرزندانی از نسل و نژاد خود به دنیا آورده و پرورش دهند.

گفتنی است پژوهش مذکور، ریشه در تحقیقات «شینیا یاماناکا» دارد که جایزه نوبل سال 2007 را به خاطر فعالیت هایش در حوزه سلول های بنیادین دریافت کرد. او نشان داد سلول های پوست فرد بالغ را می توان به گونه ای دستکاری کرد که به سلول های بنیادین توانمند تبدیل شده و سپس از آنها در هر جایی بهره جست.

البته در صورت موفقیت این طرح، قوانین بسیار سختگیرانه ای در مقابل آن وجود دارد. رگولاتورهای ژاپنی به هیچ وجه اجازه انجام چنین آزمایشاتی روی انسان را نخواهند داد، ضمن اینکه اکنون در ایالات متحده آمریکا نیز دستکاری ژنتیکی انسان ها با مخالف های شدید روبروست.

به هر حال تمامی قوانین شامل مرور زمان خواهند شد، اما باید دید آیا روش باروری از طریق سلول پوستی که فعلاً به نرخ موفقیت 3.5 درصد در موش ها رسیده، می تواند با روش های معمول در انسان همچون IVF یا IVM که به ترتیب حدود 30 یا 40 درصد نتیجه مطلوب را ارائه می دهند، رقابت نماید یا خیر.

The post appeared first on .

ژاپنی ها با استفاده از سلول های بنیادی پوست، بچه موش زنده به دنیا آوردند

گروهی از دانشمندان ژاپنی دانشگاه کیوشو، با موفقیت توانستند بدون استفاده از تخمک و صرفاً با بهره گیری از سلول های پوستی، بچه موش به دنیا آورند. در این فناوری، از روش معمول بارور سازی تخمک با اسپرم استفاده نشده و صرفاً سلول ها با جفت کروموزوم های ضروری برای شروع حیات، رشد یافته اند.

این اولین بار است که چنین فرایندی به صورت موفقیت آمیز به انجام رسیده، و البته تمامی سلول های انتخابی نیز نتوانستند به تشکیل جنین زنده نائل آیند. با این حال، تحقیق فوق دستاوردهای عظیمی را به همراه خواهد داشت.

اگر روش مورد بحث در انسان نیز عملیاتی شود، زوج هایی که به هر دلیلی با معضل ناباروری هستند نیز می توانند فرزندانی از نسل و نژاد خود به دنیا آورده و پرورش دهند.

گفتنی است پژوهش مذکور، ریشه در تحقیقات «شینیا یاماناکا» دارد که جایزه نوبل سال 2007 را به خاطر فعالیت هایش در حوزه سلول های بنیادین دریافت کرد. او نشان داد سلول های پوست فرد بالغ را می توان به گونه ای دستکاری کرد که به سلول های بنیادین توانمند تبدیل شده و سپس از آنها در هر جایی بهره جست.

البته در صورت موفقیت این طرح، قوانین بسیار سختگیرانه ای در مقابل آن وجود دارد. رگولاتورهای ژاپنی به هیچ وجه اجازه انجام چنین آزمایشاتی روی انسان را نخواهند داد، ضمن اینکه اکنون در ایالات متحده آمریکا نیز دستکاری ژنتیکی انسان ها با مخالف های شدید روبروست.

به هر حال تمامی قوانین شامل مرور زمان خواهند شد، اما باید دید آیا روش باروری از طریق سلول پوستی که فعلاً به نرخ موفقیت 3.5 درصد در موش ها رسیده، می تواند با روش های معمول در انسان همچون IVF یا IVM که به ترتیب حدود 30 یا 40 درصد نتیجه مطلوب را ارائه می دهند، رقابت نماید یا خیر.

The post appeared first on .

ژاپنی ها با استفاده از سلول های بنیادی پوست، بچه موش زنده به دنیا آوردند