چگونه با استفاده از زبان بدن، پیام مثبتی را به دیگران انتقال دهیم؟

اهمیت زبان بدن از آنجایی معلوم می شود که محققان ثابت کرده اند بین 60 الی 90 درصد پیامی که به دیگران داده می شود، از طریق زبان بدن است. رفتارتان هم در اولین ملاقات از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا افراد در چند دقیقه ی اول تحلیل های زیادی می کنند. مثلا اینکه این فرد قابل اطمینان است؟ آیا کسی هست که بتوان کار را به او محول کرد؟

از این رو اگر می خواهید پیام اشتباهی را به دیگران منتقل نکنید، باید زبان بدن تان را در کنترل داشته باشید. در ادامه با 18 حالت زبان بدن که در موفقیت شما اثر می گذارد آشنا خواهید شد.

بدن

1- کمرتان را صاف و شانه ها را کمی به پایین بیاندازید. مراقب باشید آنقدر صاف نایستید که مغرور نشان داده شوید.

2- بدن تان را همراستا با مخاطب تان قرار دهید تا علاقه تان را به بحث نشان دهید.

3- پاهایتان را صاف و چسبیده به هم قرار ندهید. بلکه به اندازه ی کمتر از عرض شانه باز کنید. با این کار مضطرب نبودن تان را نشان می دهید.

4- خیلی کم به سمت مخالف خم شوید تا معلوم شود به بحث علاقه دارید.

5- گاهی برای نشان دادن موافقت در قرارداد، می توانید از زبان بدن طرف مقابل استفاده کنید. به این شکل که هر حالتی که او نشسته، شما نیز همان طور بنشینید.

دست ها

6- برای اینکه تدافعی نشان داده نشوید دست به سینه نایستید. بلکه دست ها را به آرامی در کنار بدنتان رها کنید.

7- به هنگام صحبت کردن از دست هایتان استفاده کنید. تحقیقات ثابت کرده استفاده از دست ها به هنگام صحبت کردن، فکر را نیز بهبود می دهد.

8- همیشه به هنگام ملاقات با دیگران، دست آنها را بفشارید. باید محکم دست دهید اما نه آن قدر که فرد مقابل آزرده شود.

9- قبل از قرار ملاقات در مورد فرهنگ معاشرت طرف قرارداد تحقیق کنید.

سر

10- با تکان دادن آرام سر و لبخند ملیحی بر لب، موافقت خود را به طرف مقابل نشان می دهید تا متوجه شود که منظورش را فهمیده و به او گوش می دهید.

11- خنده اگر به موقع باشد برای تغییر فضای محیط عالی است، ضمن اینکه نشان می دهید به حرف های طرف مقابل گوش می دهید.

12- ارتباط چشمی با شخصی که در حال صحبت کردن است نشان دهنده ی علاقه ی شما به بحث است، اما مراقب باشید گاهی این ارتباط را قطع کنید، زیرا ممکن است با خیره شدن اشتباه گرفته شود و فرد مقابل از این رفتار شما آزرده گردد.

13- به سرعت پلک زدن نشان دهنده ی استرس و اضطراب شماست.

14- حالات صورت فرد مقابل را تقلید کنید تا علاقمندی خود به بحث را به او نشان دهید.

15- نفس عمیقی کشیده و با صدای آرامی صحبت کنید. مراقب باشید آهنگ جمله های سوالی و خبری را رعایت کنید.

نکات باقی مانده

16- یادداشت برداری به هنگام صحبت دیگری نشان دهنده ی اهمیتی است که به حرف های او می دهید. اما مراقب باشید این کار به ارتباط چشمی لطمه نزند.

17- حواس تان به زبان بدن دیگران نیز باشد. بسیاری از افراد، عادات خاصی دارند و می توانید اطلاعات زیادی را از این طریق کسب کنید.

18- اگر در انتهای جلسه با فشردن دست و برقراری ارتباط چشمی اتاق را ترک کنید، نشان می دهید که از صحبت های طرف مقابل لذت برده اید.

The post appeared first on .

چگونه با استفاده از زبان بدن، پیام مثبتی را به دیگران انتقال دهیم؟