چند فرمان صوتی جدید به اپلیکیشن گوگل مپس اضافه شد

گوگل همواره در تلاش بوده تا اپلیکیشن هایی بسازد که کاربران بتوانند با ایمنی کامل در حین رانندگی از آن ها استفاده کنند. ساده ترین راه برای تحقق این موضوع گنجاندن فرمان های صوتی در اپلیکیشن هاست.

در همین راستا گوگل به تازگی فرمان های صوتی اپلیکیشن نقشه خود را با اضافه کردن مواردی جدید گسترش داده تا آسان تر از همیشه بتوان در آن به مسیریابی پرداخت. این فرمان های صوتی که پس از گفتن کلیدواژه OK Google در گوگل مپس اجرا می شوند شامل موارد زیر هستند:

 • “Mute/Unmute voice guidance.” (برای بی صدا/صدا دار کردن راهنمای صوتی)
 • “Show/hide traffic.” (نمایش/عدم نمایش ترافیک)
 • “Show/hide satellite.” (نمایش/عدم نمایش نقشه ماهواره ای)
 • “Navigate to [place]” (مسیریابی به سمت نقطه ای خاص)
 • “Show route overview.” or “Show alternate routes.” (نمایش مسیر پیش رو یا نمایش مسیرهای جایگزین)
 • “What road is this?” (نام این جاده چیست؟)
 • “What’s my next turn?” (پیچ بعدی کدام است؟)
 • “What’s my ETA?” (زمان تقریبی رسیدن به مقصد)
 • “How’s traffic ahead?” or “How’s traffic to home?” (ترافیک مسیر چگونه است یا ترافیک مسیر تا خانه چطور است؟)
 • “Avoid/enable tolls.” (اجتناب/گذر از عوارضی ها)
 • “Avoid/enable highways.” (اجتناب/گذر از بزرگراه ها)
 • “Avoid/enable ferries.” (اجتناب/گذر از گذرگاه ها)
 • “Exit navigation.” (خروج از حالت مسیریابی)
 • “Call Mom.” (تماس با مادر)
 • “Find [place]” (جستجوی نقطه ای خاص روی نقشه)
 • “Send a text to [contact]” (ارسال پیامک به مخاطب)
 • “What’s the weather like?” (پیش بینی آب و هوا)
 • “Play [music]” (پخش موسیقی)
 • “What’s the closest hotel?” (یافتن نزدیک ترین هتل)
 • “When’s my next meeting?” (نمایش تاریخ قرار ملاقات ها)

به روز رسانی گوگل مپس به طور مستقیم و از طریق سرورهای گوگل انجام می پذیرد، بنابراین شاید مدتی به طول بینجامد تا به دستگاه شما برسد.

The post appeared first on .

چند فرمان صوتی جدید به اپلیکیشن گوگل مپس اضافه شد

گوگل همواره در تلاش بوده تا اپلیکیشن هایی بسازد که کاربران بتوانند با ایمنی کامل در حین رانندگی از آن ها استفاده کنند. ساده ترین راه برای تحقق این موضوع گنجاندن فرمان های صوتی در اپلیکیشن هاست.

در همین راستا گوگل به تازگی فرمان های صوتی اپلیکیشن نقشه خود را با اضافه کردن مواردی جدید گسترش داده تا آسان تر از همیشه بتوان در آن به مسیریابی پرداخت. این فرمان های صوتی که پس از گفتن کلیدواژه OK Google در گوگل مپس اجرا می شوند شامل موارد زیر هستند:

 • “Mute/Unmute voice guidance.” (برای بی صدا/صدا دار کردن راهنمای صوتی)
 • “Show/hide traffic.” (نمایش/عدم نمایش ترافیک)
 • “Show/hide satellite.” (نمایش/عدم نمایش نقشه ماهواره ای)
 • “Navigate to [place]” (مسیریابی به سمت نقطه ای خاص)
 • “Show route overview.” or “Show alternate routes.” (نمایش مسیر پیش رو یا نمایش مسیرهای جایگزین)
 • “What road is this?” (نام این جاده چیست؟)
 • “What’s my next turn?” (پیچ بعدی کدام است؟)
 • “What’s my ETA?” (زمان تقریبی رسیدن به مقصد)
 • “How’s traffic ahead?” or “How’s traffic to home?” (ترافیک مسیر چگونه است یا ترافیک مسیر تا خانه چطور است؟)
 • “Avoid/enable tolls.” (اجتناب/گذر از عوارضی ها)
 • “Avoid/enable highways.” (اجتناب/گذر از بزرگراه ها)
 • “Avoid/enable ferries.” (اجتناب/گذر از گذرگاه ها)
 • “Exit navigation.” (خروج از حالت مسیریابی)
 • “Call Mom.” (تماس با مادر)
 • “Find [place]” (جستجوی نقطه ای خاص روی نقشه)
 • “Send a text to [contact]” (ارسال پیامک به مخاطب)
 • “What’s the weather like?” (پیش بینی آب و هوا)
 • “Play [music]” (پخش موسیقی)
 • “What’s the closest hotel?” (یافتن نزدیک ترین هتل)
 • “When’s my next meeting?” (نمایش تاریخ قرار ملاقات ها)

به روز رسانی گوگل مپس به طور مستقیم و از طریق سرورهای گوگل انجام می پذیرد، بنابراین شاید مدتی به طول بینجامد تا به دستگاه شما برسد.

The post appeared first on .

چند فرمان صوتی جدید به اپلیکیشن گوگل مپس اضافه شد