پیرز سلرز فضانورد و اقلیم شناس انگلیسی در سن 61 سالگی در گذشت

خبر فوت فضانوردان پیشگام، خود به اندازه کافی ناراحت کننده است؛ اما قبول آن زمانی سخت تر می شود که در می یابیم این فضانوردان مأموریت های بسیاری را بدون هیچ سر و صدایی در فضا و روی زمین با موفقیت به انجام رسانده باشند. در روزهای اخیر خبر فوت «پیرز سلرز» فضانورد و اقلیم شناس ناسا در رسانه ها منتشر شد که به دلیل ابتلا به سرطان پانکراس در سن 61 سالگی از دنیا رفت.

این کاشف انگلیسی برای دهه ها یکی از نیروهای اصلی و مهم ناسا بود. در ابتدا «سلرز» به عنوان محقق در سازمان ملی فضانوردی آمریکا شهرت یافت و دو دهه به مطالعه ارتباط بین جهان زنده و اتمسفر پرداخت. تحقیقات او که از سال 1982 شروع شد شامل دو مرحله بود؛ ابتدا مدلسازی کامپیوتری و سپس رهبری تیم ماهواره «Terra».

«سلرز» تنها سه بار و در سال های 2002، 2006 و 2010 موفق به پرواز و انجام مأموریت در فضا شد. او توانست 35 روز را در فضا سپری کند و در انجام مأموریت هایش (به عنوان مثال حضور مؤثر در ساخت ایستگاه بین المللی فضایی) بسیار مثمر ثمر باشد؛ همچنین سفر به فضا مطالعات او روی کره زمین را نیز تحت تأثیر قرار داد.

این فضانورد از سال 2011 تا زمان مرگش، سرپرستی محققان اقلیم شناسی و هواشناسی ناسا را بر عهده داشت. او زمانی که متوجه «ارزش وصف ناپذیر و تأثیرپذیری بسیار زیاد» کره زمین شد، تلاش هایی را به منظور کاهش گرمایش زمین و حفظ آن به انجام رساند.

متأسفانه «سلرز» در طول حیات خود نتوانست برای تغییرات اقلیمی پاسخ هایی اساسی و کامل پیدا کند، با این وجود از خود میراث گرانقدری بر جای گذاشت که شامل بیش از 70 مقاله و مطالعات دیگر است تا دانشمندان بتوانند با کمک آنها به درک بهتری از سیاره زمین دست پیدا کنند.

The post appeared first on .

پیرز سلرز فضانورد و اقلیم شناس انگلیسی در سن 61 سالگی در گذشت