پیام رسان Allo با پشتیبانی از برخی قابلیت های اندروید نوقا به روز شد

گوگل ساعاتی پیش اپلیکیشن پیام رسان Allo را برای پشتیبانی از قابلیت های جدید اندروید نوقا به روز رسانی کرده است. این قابلیت ها شامل حالت نمایش چند پنجره ای و پاسخ سریع به پیام از نوار اعلان ها می شوند.

برای آنکه Allo را در حالت اسپلیت اسکرین باز کنید، کافیست وارد آن شده و انگشت تان را کمی روی دکمه اپلیکیشن های اخیر نگه دارید. در دستگاه های مبتنی بر اندروید نوقا مثل موبایل های نکسوس و پیکسل، این دکمه به شکل یک مربع است.

پس از این کار می توانید هر اپلیکیشن دیگری را به طور همزمان در کنار Allo اجرا کنید. برای پاسخ سریع هم که تکلیف مشخص است؛ باید نوار اعلان ها را پایین بکشید و با اشاره روی گزینه Reply، از همان جا پاسخ را نوشته و به طرف مقابل بفرستید.

آخرین نسخه پیام رسان Allo برای اندروید را می توانید از دریافت کنید. اپلیکیشن مورد بحث برای نصب به اندروید نوقا نیاز ندارد، اما برای تجربه قابلیت هایی که گفتیم لازم است که آخرین نسخه اندروید را در گجت هوشمندتان نصب کرده باشید.

The post appeared first on .

پیام رسان Allo با پشتیبانی از برخی قابلیت های اندروید نوقا به روز شد

گوگل ساعاتی پیش اپلیکیشن پیام رسان Allo را برای پشتیبانی از قابلیت های جدید اندروید نوقا به روز رسانی کرده است. این قابلیت ها شامل حالت نمایش چند پنجره ای و پاسخ سریع به پیام از نوار اعلان ها می شوند.

برای آنکه Allo را در حالت اسپلیت اسکرین باز کنید، کافیست وارد آن شده و انگشت تان را کمی روی دکمه اپلیکیشن های اخیر نگه دارید. در دستگاه های مبتنی بر اندروید نوقا مثل موبایل های نکسوس و پیکسل، این دکمه به شکل یک مربع است.

پس از این کار می توانید هر اپلیکیشن دیگری را به طور همزمان در کنار Allo اجرا کنید. برای پاسخ سریع هم که تکلیف مشخص است؛ باید نوار اعلان ها را پایین بکشید و با اشاره روی گزینه Reply، از همان جا پاسخ را نوشته و به طرف مقابل بفرستید.

آخرین نسخه پیام رسان Allo برای اندروید را می توانید از دریافت کنید. اپلیکیشن مورد بحث برای نصب به اندروید نوقا نیاز ندارد، اما برای تجربه قابلیت هایی که گفتیم لازم است که آخرین نسخه اندروید را در گجت هوشمندتان نصب کرده باشید.

The post appeared first on .

پیام رسان Allo با پشتیبانی از برخی قابلیت های اندروید نوقا به روز شد