پهپادها ابعاد تخریب زلزله ایتالیا را ثبت کردند [تماشا کنید]

برای آنکه دانشمندان متوجه مقیاس تخریب یک زلزله شوند، دانشمندان باید سال ها تحقیق و جستجو را ادامه دهند. اما ساکنانی که خانه های شان به مخروبه تبدیل شده، لازم است بازگردند و دوباره زندگی را از سر گیرند. پس نمی توان همه چیز را به حالت اول گذاشت تا دانشمندان بتوانند مطالعات داشته باشند.

در همین سو، دانشگاه Brigham Young کاری کرده تا بتوان تمامی اتفاقات رخ داده توسط یک زلزله را در همان چند روز ابتدایی ضبط کرد و برای مطالعه در اختیار متخصصین قرار داد.

بلافاصله پس از وقوع زلزله 6.2 ریشتری در مرکز ایتالیا که اوایل سال میلادی 2016 رخ داد، تیمی از مهندسین عمران دانشگاه بریگهام یانگ و مرکز GEER از مرکز حادثه بازدید به عمل آورده تا تخریب صورت گرفته را ثبت کنند.

اما به جای گرفتن هزاران عکس و تصویر از بناها، این تیم از پهپادهای مجهز به سنسورهای قدرتمند بهره برد و بیش از 50 گیگابایت داده به ثبت رساند تا با آن ها بتواند مدلی سه بعدی از محل حادثه را شکل دهد. به این ترتیب، بررسی و تحقیق ابعاد این فاجعه می تواند هزاران کیلومتر دورتر و در حالی که بناهای تخریب شده در حال بازسازی هستند صورت بگیرد.

مدل سه بعدی ساخته شده به محققین اجازه می دهد تا در ایالات متحده آمریکا، تمامی جزئیات را زیر دست خود داشته باشند و بدانند که زلزله به چه نواحی و تا چه حد ضربه وارد کرده است. نکته در این است که برخی قسمت های یک شهر، به هیچ وجه قابل دسترس نیستند و یا به آسانی نمی توان آن ها را بررسی کرد. اما پهپادها بدون هیچ مشکلی می توانند به هر نقطه ای دسترسی پیدا کنند.

The post appeared first on .

پهپادها ابعاد تخریب زلزله ایتالیا را ثبت کردند [تماشا کنید]

برای آنکه دانشمندان متوجه مقیاس تخریب یک زلزله شوند، دانشمندان باید سال ها تحقیق و جستجو را ادامه دهند. اما ساکنانی که خانه های شان به مخروبه تبدیل شده، لازم است بازگردند و دوباره زندگی را از سر گیرند. پس نمی توان همه چیز را به حالت اول گذاشت تا دانشمندان بتوانند مطالعات داشته باشند.

در همین سو، دانشگاه Brigham Young کاری کرده تا بتوان تمامی اتفاقات رخ داده توسط یک زلزله را در همان چند روز ابتدایی ضبط کرد و برای مطالعه در اختیار متخصصین قرار داد.

بلافاصله پس از وقوع زلزله 6.2 ریشتری در مرکز ایتالیا که اوایل سال میلادی 2016 رخ داد، تیمی از مهندسین عمران دانشگاه بریگهام یانگ و مرکز GEER از مرکز حادثه بازدید به عمل آورده تا تخریب صورت گرفته را ثبت کنند.

اما به جای گرفتن هزاران عکس و تصویر از بناها، این تیم از پهپادهای مجهز به سنسورهای قدرتمند بهره برد و بیش از 50 گیگابایت داده به ثبت رساند تا با آن ها بتواند مدلی سه بعدی از محل حادثه را شکل دهد. به این ترتیب، بررسی و تحقیق ابعاد این فاجعه می تواند هزاران کیلومتر دورتر و در حالی که بناهای تخریب شده در حال بازسازی هستند صورت بگیرد.

مدل سه بعدی ساخته شده به محققین اجازه می دهد تا در ایالات متحده آمریکا، تمامی جزئیات را زیر دست خود داشته باشند و بدانند که زلزله به چه نواحی و تا چه حد ضربه وارد کرده است. نکته در این است که برخی قسمت های یک شهر، به هیچ وجه قابل دسترس نیستند و یا به آسانی نمی توان آن ها را بررسی کرد. اما پهپادها بدون هیچ مشکلی می توانند به هر نقطه ای دسترسی پیدا کنند.

The post appeared first on .

پهپادها ابعاد تخریب زلزله ایتالیا را ثبت کردند [تماشا کنید]