پس از ادغام ۳۰ مخابرات استانی با شرکت مخابرات ایران، نوبت به همراه اول می رسد

پیش تر که قرار است همراه اول با شرکت مخابرات ایران ادغام شود. حال مدیرعامل اپراتور اول ارتباطی کشورمان در این خصوص و پیرامون برخی برنامه های دیگر همراه اول به تشریح اطلاعات بیشتری پرداخته است.

ادغام با شرکت مخابرات

صدوقی درباره ی نقشه ی راه ۵ ساله ی مخابرات و ادغام همراه اول در این شرکت اظهار داشته است: «ره نگاشت ۵ ساله ی مخابرات ارائه شده است و باید طبق برنامه ریزی صورت گرفته، اقدامات لازم برای ادغام فراهم شود؛ هر چند جمع آوری صف در بورس کار ساده ای نیست و باید هماهنگی هایی انجام شود».

وی افزوده است: «در مرحله ی اول ۳۰ مخابرات استانی در مخابرات ایران ادغام می شوند و بعد از آن نوبت به همراه اول می رسد».

ترابردپذیری

مدیر عامل اپراتور اول اعلام کرده طی مدت اجرای طرح ترابردپذیری، کمتر از ۲۰ هزار نفر از همراه اولی ها اپراتور خود را تغییر داده اند که به گفته ی او در این مدت نیز حدود ۲۰ درصد از آنها به شبکه ی همراه اول بازگشته اند».

توسعه ی اینترنت نسل ۴.۵

صدوقی در خصوص برنامه های همراه اول برای توسعه ی ارتباط نسل ۴.۵ اظهار کرده است: «طبق برنامه ریزی های صورت گرفته نصب حدود ۱۱ هزار سایت برای ارائه ی این خدمات برنامه ریزی شده که در شهریور ماه بیش از ۱۱۰۰ سایت نصب شده و اکنون مشترکان در صورت دسترسی به دستگاه های حمایت کننده از این خدمات، توان دانلود بیش از ۴۰۰ مگابیت بر ثانیه را خواهند داشت».

اپراتور های مجازی

مدیرعامل همراه اول در خصوص متقاضیان اپراتوری مجازی تلفن همراه نیز گفته است: «طی شش هفت ماه اخیر منتظر جمع بندی موافقت های اصولی صادر شده توسط رگولاتوری بودیم و لذا بعد از این فرآیند، . در جلسه ای که برگزار شد سیاست ها و خط مشی همراه اول را برای مدیران اپراتور های مجازی تشریح کردیم و مهم ترین بحث حول بیزینس پلن آنها بود تا بتوانیم ارزیابی را روی درخواست ها و نهایتاً انتخاب بهترین آنها از نظر خودمان داشته باشیم».

The post appeared first on .

پس از ادغام ۳۰ مخابرات استانی با شرکت مخابرات ایران، نوبت به همراه اول می رسد

پیش تر که قرار است همراه اول با شرکت مخابرات ایران ادغام شود. حال مدیرعامل اپراتور اول ارتباطی کشورمان در این خصوص و پیرامون برخی برنامه های دیگر همراه اول به تشریح اطلاعات بیشتری پرداخته است.

ادغام با شرکت مخابرات

صدوقی درباره ی نقشه ی راه ۵ ساله ی مخابرات و ادغام همراه اول در این شرکت اظهار داشته است: «ره نگاشت ۵ ساله ی مخابرات ارائه شده است و باید طبق برنامه ریزی صورت گرفته، اقدامات لازم برای ادغام فراهم شود؛ هر چند جمع آوری صف در بورس کار ساده ای نیست و باید هماهنگی هایی انجام شود».

وی افزوده است: «در مرحله ی اول ۳۰ مخابرات استانی در مخابرات ایران ادغام می شوند و بعد از آن نوبت به همراه اول می رسد».

ترابردپذیری

مدیر عامل اپراتور اول اعلام کرده طی مدت اجرای طرح ترابردپذیری، کمتر از ۲۰ هزار نفر از همراه اولی ها اپراتور خود را تغییر داده اند که به گفته ی او در این مدت نیز حدود ۲۰ درصد از آنها به شبکه ی همراه اول بازگشته اند».

توسعه ی اینترنت نسل ۴.۵

صدوقی در خصوص برنامه های همراه اول برای توسعه ی ارتباط نسل ۴.۵ اظهار کرده است: «طبق برنامه ریزی های صورت گرفته نصب حدود ۱۱ هزار سایت برای ارائه ی این خدمات برنامه ریزی شده که در شهریور ماه بیش از ۱۱۰۰ سایت نصب شده و اکنون مشترکان در صورت دسترسی به دستگاه های حمایت کننده از این خدمات، توان دانلود بیش از ۴۰۰ مگابیت بر ثانیه را خواهند داشت».

اپراتور های مجازی

مدیرعامل همراه اول در خصوص متقاضیان اپراتوری مجازی تلفن همراه نیز گفته است: «طی شش هفت ماه اخیر منتظر جمع بندی موافقت های اصولی صادر شده توسط رگولاتوری بودیم و لذا بعد از این فرآیند، . در جلسه ای که برگزار شد سیاست ها و خط مشی همراه اول را برای مدیران اپراتور های مجازی تشریح کردیم و مهم ترین بحث حول بیزینس پلن آنها بود تا بتوانیم ارزیابی را روی درخواست ها و نهایتاً انتخاب بهترین آنها از نظر خودمان داشته باشیم».

The post appeared first on .

پس از ادغام ۳۰ مخابرات استانی با شرکت مخابرات ایران، نوبت به همراه اول می رسد